Inzicht in maatschappelijke kosten en baten van vernieuwende initiatieven in de zorg

Klant: | Sectoren: Social Policy

Is uw organisatie bezig met zorgvernieuwing? Ontwikkelt of steunt uw organisatie initiatieven in de zorg en wilt u weten wat de maatschappelijke kosten en baten zijn? Experts van Ecorys helpen u hierbij. Zij hebben ruime ervaring met maatschappelijke kosten-batenanalyses (mkba), en specifieke kennis van mkba’s op het gebied van zorg.

Voorbeeldcase 1: (buurt)zorg au pairs in Amsterdam
In Amsterdam wordt ervaring opgedaan met een zorg au pair. Een zorg au pair is een inwonende, gekwalificeerde verzorgende. Deze zorg au pair is 24 uur per dag aanwezig en kan ondersteunen bij persoonlijke verzorging, het huishouden en biedt gezelschap. Er zijn ook ideeën voor buurtzorg au pairs: twee tot drie zorg au pairs die in een appartement in de buurt wonen en zorg bieden aan meerdere PGB-houders die op geringe afstand van het appartement wonen. Met een (indicatieve) mkba brachten wij in kaart wat de maatschappelijke kosten en baten zijn en hoe die zich verhouden tot reguliere zorg. De gemeente Amsterdam gebruikt de resultaten van ons onderzoek om verder toe te werken naar de realisatie van de buurtzorg au pair.

Lees het onderzoeksrapport voor meer informatie.

Voorbeeldcase 2: Herstelacademie PEERPoint in Dordrecht
In Dordrecht vindt de pilot Herstelacademie PEERpoint plaats. Mensen die te maken hebben met de gevolgen van een levensontwrichtende ervaring kunnen hier in eigen regie, met peers (lotgenoten) en ervaringsdeskundigen, werken aan herstel. De pilot kent een looptijd van twee jaar. Om meer zicht te krijgen op wat PEERpoint oplevert en de mogelijkheid voor continuering van dit initiatief heeft de gemeente inzicht nodig in de maatschappelijke kosten en baten. Op dit moment werken wij, samen met de gemeente en PEERpoint, aan deze analyse.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze werkwijze? Neem dan contact op met Rosanne van Seben.

Key Experts

Wim Spit Senior economist Social Policy