Inzicht in groeikansen in relatie tot brede welvaart

Klant: Gemeente 's-Hertogenbosch | Sectoren: Regions and Cities

Brede welvaart speelt een steeds grotere rol in het sociaal, economisch en ruimtelijk beleid van gemeenten. Het brede welvaartsbegrip gaat verder dan de traditionele benadering, waarin welvaart gelijk is aan het bruto binnenlands product (bbp). Het is een denkkader dat nog volop in ontwikkeling is. Ecorys begeleidt gemeenten die op zoek gaan naar groeikansen in relatie tot brede welvaart. Op dit moment ondersteunen wij de gemeent‘s-Hertogenbosch daarbij.

De gemeente ’s-Hertogenbosch is de centrumgemeente van de regio Noordoost Noord-Brabant. De gemeente staat al jaren in de top 5 van Nederlandse gemeenten wat betreft economische prestaties. Den Bosch heeft een economische strategie die gericht is op ICT (data in het bijzonder) en food. Om de economische prestaties te optimaliseren, heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch aan Ecorys gevraagd om onderzoek te doen naar de toekomstige groeikansen en dit te doen vanuit het perspectief van brede welvaart. 

Ecorys heeft voor het analyseren van economische groeikansen en brede welvaart een eigen raamwerk ontwikkeld: de Brede Welvaart Scan (BWS). Deze is conceptueel gebaseerd op de Monitor Brede Welvaart van het CBS en PBL, en door Ecorys verder ontwikkeld om toe te passen in beleidscontext. Met de BWS lopen wij voorop als het gaat om het opsporen van economische groeikansen en het integraal afwegen van de groeikansen op impact.

De BWS begint met het identificeren van sectoren (vaak cross-overs) en verdienmodellen van toekomstige waarde, maar ook kansrijke nieuwe beleidsmaatregelen. Vervolgens stellen wij daaruit verschillende potentiële ‘beleidspakketten’ samen. In het maatschappelijk afwegingskader van de BWS krijgen deze beleidspakketten impactscores op ieder deelaspect van brede welvaart, van (onder andere) werkgelegenheidscreatie en gezondheidsbevordering tot natuurbehoud. Zo ontstaat inzicht in de bundel van groeikansen met de grootste positieve bijdrage aan brede welvaart.

Bent u geïnteresseerd in de toepassing van de Ecorys Brede Welvaart Scan in uw eigen gemeente of regio? Wij verkennen graag met u de mogelijkheden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik van Ossenbruggen, senior consultant Ruimtelijke Economie en Wonen.

Key Experts

Erik van Ossenbruggen Consultant