Inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van stagebegeleiding mbo-leerlingen

Klant: Welzijn Lelystad | Sectoren: Social Policy

19-04-2021

In opdracht van Welzijn Lelystad voert Ecorys een quick scan Maatschappelijke Kosten Batenanalyse (MKBA) uit van de inzet van stagebegeleiding door sociaal beheer aan mbo-leerlingen van niveau 1 en 2 die moeite hebben om een passende stage te vinden. 

Wat is een MKBA?
Een MKBA (Maatschappelijke Kosten Batenanalyse) is een veel gebruikt instrument om de maatschappelijke meerwaarde van een project in kaart te brengen. De kern van het instrument bestaat uit het identificeren van de effecten van het project op de totale welvaart van de samenleving, en het waarderen van deze effecten in geldtermen (euro’s).

Achtergrond inzet stagebegeleiding Welzijn Lelystad
Veel mbo-leerlingen van niveau 1 en 2 hebben moeite om een passende stage te vinden. Moeilijk plaatsbare leerlingen dreigen vanwege het niet afronden van een stage hun opleiding voortijdig te beëindigen. Dit betekent dat leerlingen risico lopen om zonder startkwalificatie op de arbeidsmarkt te komen, waardoor schulden ontstaan omdat ze hun beurs moeten terugbetalen en zij moeilijker aan werk komen. Dit levert de gemeente extra kosten op door de inzet van leerplichtambtenaren, ondersteuning bij het vinden van werk en op termijn het uitbetalen van mogelijke uitkeringen.

Wilt u meer inzicht in de maatschappelijke kosten en baten van de inzet van stagebegeleiding door sociaal beheer? Bekijk de factsheet (pdf) voor meer informatie.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de methodiek MKBA? Neem contact op met Tom Geijsen.

Key Experts

Wim Spit Senior economist Social Policy