Inzicht in de financiële effecten van de Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging voor gemeentes

Klant: Gemeentes | Sectoren: Regions and Cities

Ecorys brengt alle beleids- en proceswijzigingen en bijkomende kosten en baten van de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in kaart. Wij helpen uw gemeente met het maken van de juiste keuzes en doen concrete aanbevelingen. 

Wat gaat de Omgevingswet een gemeente eigenlijk per saldo kosten en bestaan er knoppen om een negatief resultaat te verzachten en met welke consequenties? Allemaal vragen waar veel gemeenten mee worstelen op dit moment. In opdracht van de gemeente Almere heeft Ecorys een onderzoek uitgevoerd dat inzicht geeft in de financiële gevolgen van Wet kwaliteitborging voor het bouwen (Wkb), die tegenlijk met de Omgevingswet in 2022 wordt ingevoerd.

Naast de gemeente Almere hebben wij al diverse onderzoeken succesvol uitgevoerd, onder meer bij de gemeenten Eindhoven en Zaanstad, en op dit moment helpen wij de gemeente Amersfoort. Naar aanleiding van ons onderzoek heeft de gemeente Almere een artikel gepubliceerd in het Binnenlandse Bestuur. Een citaat hieruit:

“Ecorys en Senze ontwikkelden een onderzoeksmodel waarbij de werkwijze onder de nieuwe wetten werd uitgesplitst in gevolgen voor het gemeentelijk systeem, voor het proces en voor de medewerkers”. 

Wilt uw gemeente ook meer inzicht in de financiële effecten van de invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging? Bekijk onze brochure (pdf) voor meer informatie of neem contact op met Michel Hek.

Key Experts

Michel Hek Sector Leader