Inzicht in borging FNO project ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’

Klant: FNO | Sectoren: Social Policy

29-03-2021

FNO subsidieerde vanuit het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ 126 projecten in de periode 2015-2018. Het doel van het programma was om alleenstaande en thuiswonende ouderen met een beperking zo lang en prettig mogelijk zelfstandig thuis te laten wonen. 

In opdracht van FNO heeft Ecorys de afgeronde projecten in kaart gebracht, nadat de financiering door FNO was gestopt. Daarnaast hebben wij inzichtelijk gemaakt wat succes- en faalfactoren zijn bij de borging van projecten. Hiervoor hebben wij verschillende interviews gehouden met projectleiders.

80% van de projecten zijn voortgezet
Van de 91 projectleiders geeft 80% aan dat de activiteiten die gestart zijn onder het programma ‘Meer Veerkracht, Langer Thuis’ nog steeds deels of volledig worden uitgevoerd. In sommige gevallen zijn activiteiten in een andere vorm doorgegaan. De helft van de projecten wordt nog uitgevoerd door het originele projectteam. 

Factoren die bijdragen aan borging van een project
Uit ons onderzoek blijkt dat er vijf factoren zijn die bijdragen aan de borging van een project:

  1. Kennis hebben van beleid en activiteiten van gemeenten en andere stakeholders in de regio.
  2. Aansluiten bij de behoeften van de doelgroep. Wanneer je de behoefte van de doelgroep concreet kan maken, kan je gemakkelijker externe partijen overtuigen van de nut en noodzaak van je activiteiten.
  3. Het opzetten van een duidelijke visie en bijbehorende doelstellingen. Om te zorgen voor borging na de financiering, is het belangrijk om vooraf ook alvast na te denken over de periode na het project.
  4. Een sterk betrokken team, zowel professionals, vrijwilligers als ouderen zijn belangrijk voor de borging van een project.
  5. Het vastleggen van het gedachtengoed van het project helpt om een project te laten voortbestaan.

Heeft u een vraag over dit onderzoek of wilt u meer informatie over onze werkwijze? Neem dan contact op met Annejet Kerckhaert.

Key Experts

Annejet Kerckhaert Principal Consultant