Integrale aanpak noodzakelijk voor laaggeletterdheid

Klant: Stichting Lezen & Schrijven | Sectoren: Social Policy

19-04-2021

Laaggeletterden hebben meer kans op financiële problemen en werkeloosheid. Daarnaast zijn laaggeletterden in mindere mate maatschappelijk actief en lopen een groter risico op het ontwikkelen van een ongezonde leefstijl. Integraal werken in de gemeente is van belang om de verschillende problematieken van laaggeletterden aan te pakken. 

Hoe zet je als beleidsmedewerker een integrale aanpak voor laaggeletterdheid op? 

6 stappen voor een integrale aanpak

  1. Stel een ‘coördinator laaggeletterdheid’ aan
  2. Vergoot de bekendheid binnen de gemeente
  3. Kijk naar hoe toegankelijk jouw gemeente is
  4. Breng het aanbod en partners in kaart
  5. Vergoot de deskundigheid praktijkprofessionals
  6. Blijf continu in gesprek, zowel op beleid als uitvoeringsniveau

Bekijk de factsheet (pdf) voor meer informatie.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over onze werkwijze? Neem dan contact op met Annejet Kerckhaert.

Key Experts

Annejet Kerckhaert Principal Consultant