Illegale handel in Cultureel Erfgoed

Klant: Europese Commissie, DG AEC | Sectoren: Security and Justice

In opdracht van de Europese Commissie, DG EAC, voeren Ecorys en Trafficking Culture, een groep academici gespecialiseerd in illegale handel van culturele goederen, onderzoek uit naar de illegale handel in culturele goederen.

Al eeuwen lang zijn culturele goederen interessante verzamelobjecten. We weten dat culturele goederen illegaal worden verhandeld, we weten echter niet hoe groot deze markt is en welke type objecten het meest zijn gewild. De illegale handel van deze goederen is een probleem gezien de historische en maatschappelijke waarde van het cultureel erfgoed. Een munt, gevonden in een Egyptische sarcofaag, kan ons iets vertellen over de Egyptische samenleving uit die tijd. Op het moment dat deze munt wordt geplunderd en in een westers land in omloop wordt gebracht, wordt de munt uit de historische context gehaald. 

Het doel van dit onderzoek is het vergroten van de kennis over de illegale handel in culturele goederen. De studie is uitgesplitst in drie subdoelen:

  • het verschaffen van kennis over de parameters van illegale handel, waaronder de omvang van de markt, het type objecten, de smokkelroutes, de exploitatiewijzen en de rol van de georganiseerde misdaad. 
  • In beeld brengen hoe de handhavingsagentschappen in de EU proberen de smokkel te bestrijden, hoe ze zijn georganiseerd, welke obstakels ze ervaren en hoe ze op nationaal, maar ook op internationaal niveau samenwerken.
  • In kaart brengen welke technologieën er worden gebruikt om de ambtenaren te helpen in de strijd tegen smokkelaars en welke nieuwe technologieën zouden kunnen worden ingezet.

Op basis van de uitkomsten van de dataverzameling (de gegevens uit de analyse van data, surveyonderzoek, literatuurstudie en de informatie verkregen door een groot aantal interviews afgenomen bij experts en mensen uit het veld) hebben wij een aantal aanbevelingen en concrete stappen geformuleerd. Het zijn adviezen voor de EU en de EU-lidstaten om de inspanningen ter bestrijding van de illegale handel in cultureel erfgoed te intensiveren en doeltreffender te maken.  

Lees voor meer informatie het volledige onderzoeksrapport of neem contact op met Gabriëlle op 't Hoog.

Key Experts

Gabriëlle op 't Hoog Consultant