Hoe worden schuldhulporganisaties (meer) lerende organisaties? Een handreiking.

Klant: Vakmanschapsprogramma Schouders Eronder | Sectoren: Social Policy

De schuldhulpverlening verandert voortdurend. Daarom moeten organisaties zich steeds blijven ontwikkelen. Niet alleen de afdeling Schuldhulpverlening, maar ook andere gemeentelijke afdelingen die mensen met schulden zien, sociale wijkteams, welzijnsorganisaties en kredietbanken. Hoe word je een lerende organisatie en wat heb je daarvoor nodig? In opdracht van het Vakmanschapsprogramma Schouders Eronder ontwikkelden Ecorys en CAOP een handreiking. 

Deze handreiking helpt organisaties om te blijven leren en veranderen. We gaan in op de vraag wat een ‘lerende organisatie’ is en waaraan je die herkent. Daarna legt de handreiking uit wat je nodig hebt om te kunnen leren en welke factoren daarbij helpen. De kunst is de nadruk te leggen op wat mensen nog kunnen leren in plaats van op wat er nog ontbreekt.

Ook bevat de handreiking een stappenplan waarmee professionals en organisaties zich kunnen ontwikkelen tot een lerende organisatie. 

De handreiking is gebaseerd op literatuuronderzoek naar lerende organisaties en op ervaringen uit de praktijk. De onderzoekers hebben daarvoor bij drie schuldhulporganisaties een traject opgezet om een lerende organisatie te worden. Ook hebben ze interviews gehouden met organisaties die bezig zijn een lerende organisatie te worden.

Download

Key Experts

Gerda Rodenburg Senior Consultant Indra van der Valk Consultant