Image

Het plattelandsbeleid (POP3) volop in uitvoering

Klant: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / Regiebureau POP | Sectoren: Regions and Cities

Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Regiebureau POP hebben Ecorys en de Wageningen Universiteit gevraagd om een tussentijdse evaluatie te houden van het derde programma plattelandsbeleid (POP3). 

De maatregelen van POP3 zijn in vergelijking met vorige tussenevaluatie 2019 goed op gang gekomen. Er zijn veel projectaanvragen geweest en het merendeel van het budget is aan projecten toegekend en deels uitbetaald. Er is samenhang in het programma op verschillende niveaus. Wij zien in de meeste regelingen projecten naar voren komen die bijdragen aan de dubbeldoelstelling in het plattelandsbeleid. De projecten richten zich op het verbeteren van de duurzaamheid door milieuproblemen aan te pakken en het versterken van de concurrentiepositie van de agrarische sector.

In het nieuwe Nationaal Strategisch Plan (NSP) wordt vanaf 2023 voortgebouwd op POP3 en worden soortgelijke instrumenten ingezet. We zien dat een aantal aanbevelingen uit de tussentijdse evaluatie van 2019 in het NSP zijn overgenomen en sommige al tot verbetering in de uitvoering van POP3+ hebben geleid.

De impact van de POP3 instrumenten op de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid en economie is in deze tussentijdse evaluatie niet hard te meten. Per thema is inzichtelijk gemaakt of het plausibel is dat beoogde effecten gaan optreden. 

Benieuwd naar onze aanbevelingen? Lees ook het volledige rapport. Voor informatie kunt u contact opnemen met Bart Witmond.

Key Experts

Bart Witmond Partner Elvira Meurs Principal Consultant Hannah Schutte Consultant Jelmer Schreurs Junior Consultant