Handelingskader biedt overheden inzicht in kansen om brede welvaart te vergroten

Klant: | Sectoren: Regions and Cities

Beleidsmakers in heel Nederland zoeken steeds vaker naar concrete mogelijkheden om de brede welvaart in hun gemeente, regio of provincie te vergroten. Ecorys biedt gemeenten daarom een Handelingskader Brede Welvaart (HBW) aan, waarmee lokale beleidsmakers concrete aangrijpingspunten in handen krijgen om de welvaart te vergroten. 

Brede welvaart gaat om ‘alles wat mensen van waarde vinden’. Naast de materiële welvaart betreft het gezondheid, onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en veiligheid. Het is het welbevinden van inwoners hier op dit moment, maar ook de gevolgen voor de kwaliteit van leven buiten de gebiedsgrenzen en voor toekomstige generaties.

Hierop stappen vooruit zetten is voor ons bij Ecorys de kern van economische vooruitgang. Uiteindelijk raakt het wel of juist niet handelen van een lokale overheid mensen in hun dagelijkse levens – hier, nu, later of elders. Daardoor is beter inzicht in de brede welvaartsgevolgen én de mogelijkheden om bij te sturen van het grootste belang.

Meer weten over onze aanpak? Download de brochure (pdf).

Infographic handelingskader brede welvaart

Infographic handelingskader brede welvaart pagina 2

Key Experts

Erik van Ossenbruggen Consultant