Gebruik van handelsakkoorden door Nederlandse ondernemers

Klant: Ministerie van Buitenlandse Zaken | Sectoren: Economic Growth

In de laatste decennia heeft de EU vele handelsakkoorden afgesloten. Onderzoek toont echter aan dat het hebben van een handelsakkoord niet per se leidt tot het gebruik ervan door exporteurs en importeurs.

Er is tot nu toe relatief weinig bekend over de redenen waarom er wel of geen gebruik wordt gemaakt van handelsakkoorden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Ecorys de opdracht gegeven om meer inzicht te verwerven in:

  • De bekendheid van Nederlandse bedrijven met EU-handelsakkoorden en de mate waarin Nederlandse bedrijven gebruik maken van deze handelsakkoorden;
  • De belemmeringen waarmee Nederlandse bedrijven geconfronteerd worden als ze gebruik willen maken van handelsakkoorden;
  • De informatie die Nederlandse bedrijven gebruiken om kennis te verwerven over de handelsakkoorden en de informatie die momenteel nog ontbreekt of lastig te vinden is.

Daarnaast omvat de studie ook een case study naar het gebruik van het EU-Zuid Korea handelsakkoord en het effect dat dit akkoord heeft op het Nederlandse bedrijfsleven.

Op 29 augustus jl. heeft minister Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) de Tweede Kamer een Ecorys-rapport gestuurd over het gebruik van handelsakkoorden door Nederlandse ondernemers en welke belemmeringen zij daarbij ervaren. Ook reageert zij op de bevindingen uit het rapport. 

De bevindingen van deze studie bieden verbeterpunten die meegenomen kunnen worden in de onderhandelingen van nieuwe handelsakkoorden en/of in het gebruik van bestaande handelsakkoorden (met als doel om de handelsakkoorden meer van nut te maken voor bedrijven).

Klik hier voor het Engelse eindrapport.

Key Experts

Corine Besseling Consultant