Fietsenstalling

Fietsparkeren: capaciteit- en behoefteonderzoek

Klant: | Sectoren: Transport and Infrastructure

Parkeren is niet alleen een belangrijk onderwerp voor automobilisten. Ook fietsers willen hun fietsen gemakkelijk, ordelijk en veilig kunnen parkeren. Ook krijgt fietsen steeds meer aandacht als duurzaam en gezond alternatief om de bereikbaarheid van onze dorpen en steden op orde te houden. Gemeenten zoeken daarom oplossingen voor het parkeren van fietsen naast de bestaande parkeermogelijkheden. Bijvoorbeeld in gebouwde fietsenstallingen. Maar hoeveel fietsenstallingen zijn nodig? En op welke locaties? Om deze vragen te beantwoorden, voert Ecorys voor meerdere opdrachtgevers fietsparkeeronderzoeken uit.

Fietsparkeerbehoefte bedrijven en instellingen
In 2022 brengen we de fietsparkeerbehoefte in kaart voor de VU/Vumc. Hiervoor gebruiken we een theoretische benadering. We gaan uit van de reisafstanden van studenten en medewerkers op basis van hun woonadres. In een aantal stappen vertalen we dit naar een theoretische behoefte. Deze theoretische behoefte leggen we naast de uitkomsten van een telling bij de huidige fietsenstalling door ons eigen veldwerkbureau. Op basis van deze gegevens en kennis van een aantal trends maken we inschatting van de fietsparkeerbehoefte in 2030. Een soortgelijke analyse voeren we ook voor de UvA-locatie Science Park. In 2021 hebben we de fietsparkeerbehoefte voor de UvA-locatie Kenniskwartier in kaart gebracht.

Fietsparkeerbehoefte gemeenten
In 2018 hebben we voor de gemeente Amsterdam de gehele fietsparkeercapaciteit en bezetting in kaart gebracht voor de stadsdelen Oost, Zuid en Noord en Zuidoost. Ons team heeft in die stadsdelen de verschillende typen fietsparkeercapaciteit in kaart gebracht (bijvoorbeeld aantal fietsnietjes, fietshekjes en fietstrommels). Daarnaast maakten we een inventarisatie van geparkeerde fietsen in de voorzieningen en/of buiten deze voorzieningen. Met deze informatie wordt duidelijk hoe groot de behoefte aan fietsparkeerplaatsen is gedurende de dag en op welke locaties sprake is van een capaciteitstekort. Een soortgelijke analyse hebben we onlangs in Rotterdam Kralingen-Oost uitgevoerd. 

Wilt u meer informatie over onze parkeeronderzoeken? Neem dan contact op met Joost Kessler.
 

Key Experts

Joost Kessler Senior consultant Eline Devillers Sector Manager