Extra acties nodig voor terugdringen tekort aan schoolleiders in primair onderwijs

Klant: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Sectoren: Social Policy

Het primair onderwijs kampt niet alleen met een tekort aan leraren; ook schoolleiders zijn steeds lastiger te vinden. Om de instroom en het behoud van schoolleiders te versterken zijn acties nodig. Onder andere het verder verlagen van de werkdruk, zorgen voor betere ondersteuning in gevallen waar deze nog onvoldoende is, goede arbeidsvoorwaarden en effectieve werving zijn concrete zaken waarop inzet nodig is.

Dit is de conclusie van het onderzoek dat wij in samenwerking met MOOZ uitvoerden voor het Ministerie van OCW naar de in-, door- en uitstroom van schoolleiders in het primair onderwijs. Het primaire doel van het onderzoek is om inzichten te krijgen in de succesfactoren voor het behoud van schoolleiders en zij-instromers. 

Toenemende tekorten

Uit gegevens van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) blijkt dat het behouden van schoolleiders en zij-instromers niet gemakkelijk is. Het aantal personen in een leidinggevende functie in het primair onderwijs is de laatste vijf jaar met bijna 10% gedaald, terwijl het aantal openstaande vacatures voor leidinggevende functies juist explosief is gestegen. De verwachting is dat het tekort aan schoolleiders in de komende jaren flink zal toenemen.

Ontevreden

Schoolleiders zijn met name ontevreden over het salaris. Dit staat niet in verhouding met de hoeveelheid taken en hun verantwoordelijkheden. Hiernaast zijn de werkdruk en de hoeveelheid administratieve taken te hoog. Het verminderen van deze hoeveelheid administratieve taken kan bijdragen aan het behoud van schoolleiders. Zij hebben daardoor namelijk meer tijd om invulling te geven aan het onderwijskundig leiderschap, en dat is waar schoolleiders voldoening uithalen.

Bekijk het volledige rapport (pdf) over de in-, door- en uitstroom van schoolleiders in het primair onderwijs.

Key Experts

Menno Wester Consultant