Evaluatie Stedenbandenbeleid gemeente Dordrecht

Klant: Gemeente Dordrecht | Sectoren: Regions and Cities

In 2014 heeft Ecorys het stedenbandenbeleid van de gemeente Dordrecht geëvalueerd. In 2018 heeft Ecorys een nieuwe evaluatie uitgevoerd.

De gemeente Dordrecht heeft vijf stedenbanden verspreid over Europa en Afrika. Dit zijn Hastings in Engeland, Recklinghausen in Duitsland, Varna in Bulgarije, Bamenda in Kameroen en Dordrecht. Deze stedenbanden zijn bedoeld om die steden te helpen bij hun ontwikkeling en om Dordrecht daarbij te betrekken. Enerzijds wordt gewerkt aan internationale samenwerking. Anderzijds wordt gewerkt aan mondiale bewustwording van de Dordtse bevolking.

Op basis van jaarverslagen en de financiële gegevens van de stedenbandenstichtingen en met behulp van interviews en groepsgesprekken heeft Ecorys getoetst of de verschillende partijen hun rol hebben vervuld zoals vooraf omschreven (effectiviteit) en of dit in relatie staat tot de gemaakte kosten (efficiëntie). Daarnaast is getoetst of de in het werkplan omschreven resultaten zijn behaald en in hoeverre deze hebben bijgedragen aan de realisering van de doelstellingen van de betreffende stedenband (relevantie). De rapportage is afgesloten met een aantal aanbevelingen, welke ook zijn meegenomen bij de opstelling van een nieuw collegeprogramma in 2018.

Key Experts

Viek Verdult Senior Advisor Economic Governance