Evaluatie parkeerplan Gent met parkeeronderzoek

Klant: Gemeente Gent | Sectoren: Transport and Infrastructure

De gemeente Gent kent verschillende parkeeruitdagingen in de stadskern. Daarom heeft de gemeente enkele jaren geleden een nieuw parkeerplan uitgerold. Wij hebben de afgelopen jaren de impact van dit plan gemonitord met behulp van onze scanauto’s. De gemeente gebruikt de resultaten om het beleid verder aan te scherpen.

Ons onderzoek concentreerde zich op het gebruik van de straatparkeerplaatsen in Gent. Gedurende de ochtend, middag en avond hebben wij met scanauto’s de geografische posities en kentekens van alle geparkeerde voertuigen in de stadskern geregistreerd. Op basis hiervan is de parkeerbezettingsgraad, de parkeerduur en het parkeermotief (verhouding tussen bewoners en bezoekers) bepaald. 

Dit onderzoek is een vervolg op onze eerdere parkeerdrukonderzoeken in 2016 en 2017 om de effecten van het nieuwe beleid in kaart te brengen. 

Lees ook het nieuwsbericht van de gemeente Gent over de resultaten van ons onderzoek.

Wilt u ook inzicht in de parkeerdruk in uw gemeente, eenmalig of meerdere keren om beleid te monitoren? Neem dan contact op met onze experts Joost Kessler of Boyd Bergsma.
 

Key Experts

Joost Kessler Senior consultant