Evaluatie DWSRA-regeling: dragen nieuwe vormen van dienstverlening aan werkzoekenden en regionale samenwerking bij aan een beter werkende arbeidsmarkt?

Klant: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Sectoren: Social Policy

Om werknemersorganisaties, werkgeversorganisaties en sectorfondsen de mogelijkheid te bieden om te experimenteren met nieuwe vormen van dienstverlening en samenwerking voor een betere werking van de arbeidsmarkt is in 2016 de Tijdelijke regeling cofinanciering projecten dienstverlening werkzoekenden en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt (DWSRA-regeling) gestart. In opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (directie werknemersregelingen) maakten wij een evaluatie van deze regeling. Minister Koolmees heeft het evaluatierapport onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer. 

De regeling is opgesteld mede naar aanleiding van een advies van de Sociaal Economische Raad. Onderdeel van de regeling was een evaluatie om doelmatigheid, doeltreffendheid en toegevoegde waarde van de activiteiten in de gesubsidieerde projecten in kaart te brengen: zijn de activiteiten nieuwe werkwijzen die bijdragen aan een betere werking van de arbeidsmarkt? Op basis van de uitkomsten van de evaluatie kunnen beslissingen genomen worden over structurele inbedding van bepaalde activiteiten die bijdragen aan een beter werkende arbeidsmarkt en over de rol van sociale partners daarbij.

Benieuwd naar de volledige evaluatie? Kijk op de website van de rijksoverheid.

Key Experts

Wim Spit Senior economist Social Policy