Effectiviteit Team Jeugd

Klant: Gemeente Vaals | Sectoren:

In opdracht van de gemeente Vaals heeft Ecorys de effectiviteit van het Team Jeugd van de gemeente Vaals onderzocht.

De gemeente wil het maatschappelijk en financieel rendement van haar aanpak in beeld brengen om vervolgens te kijken waar verbetering mogelijk is. 

De werkwijze van Team Jeugd van de gemeente Vaals is sinds 2015 integraal en preventief. Team Jeugd geeft advies over jeugdhulp en bepaalt samen met het gezin wat zou kunnen helpen om de jeugdige in staat te stellen om veilig en gezond op te groeien en om voldoende zelfstandig en zelfredzaam te zijn om aan de maatschappij deel te nemen. Hierbij is het uitgangspunt “Licht waar het kan, maar zwaar waar nodig”. Ook helpt Team Jeugd bij het formuleren van een hulpvraag, biedt zij informatie en advies aan professionals en verzorgen zij kortdurende hulpverlening en nazorg.

Ecorys heeft de effectiviteit van de werkwijze van team Jeugd van de gemeente Vaals in de periode van april tot en met juli 2017 onderzocht. Ecorys deed dit door met 15 jongeren te spreken en door met alle betrokkenen bij de aanpak een effectenarena te houden en casussen door te spreken met de effectencalculator.

Key Experts

Annejet Kerckhaert Principal Consultant