Ecorys ondersteunt het voorstel van de Europese Commissie om het Visum Informatie Systeem bij te werken.

Klant: | Sectoren: Security and Justice

Ecorys heeft in samenwerking met Fraunhofer en de Vrije Universiteit van Amsterdam een onderzoek uitgevoerd in opdracht van DG Migratie en Binnenlandse Zaken van de Europese Commissie. Dit onderzoek werd uitgevoerd om de haalbaarheid, noodzaak en evenredigheid te beoordelen van het verlagen van de vingerafdrukleeftijd voor kinderen in de visumprocedure en het opslaan van een kopie van het reisdocument van visumaanvragers in het Visum Informatie Systeem (VIS). De resultaten van de studie dienen als basis voor de effectbeoordeling van de Commissie samen met het voorstel van de Commissie om het VIS op te waarderen om beter te kunnen inspelen op ontwikkelende veiligheids- en migratieproblemen en het EU-beheer van de buitengrenzen te verbeteren.

Wat is het VIS?
Het Visum Informatie Systeem (VIS) is een databank met informatie over niet-Europeanen die een Schengenvisum voor kort verblijf aanvragen. Het helpt de visum-, grens-, asiel-, en migratie-autoriteiten om snel en doeltreffend de noodzakelijke informatie te controleren over niet-Europeanen die een visum nodig hebben om naar de EU te reizen, waarbij grenswachten aan de buitengrenzen van de EU worden verbonden met consulanten van lidstaten over de hele wereld. Het systeem voert biometrische matching uit, voornamelijke van vingerafdrukken, voor identificatie- en verificatiedoeleinden. 

Context van de studie
Een REFIT-evaluatie van het VIS werd uitgevoerd in 2016 en leidde tot een aantal aanbevelingen om de werking van het systeem te verbeteren. De evaluatie bracht verschillende problemen aan het licht waarbij verdere analyse van mogelijke oplossingen noodzakelijk wordt geacht, waaronder:

  • Gebrek aan reisdocumenten als bewijs in een terugkeerprocedure – de huidige EU-wetgeving voorziet niet in deze mogelijkheid, dit leidt tot trage en moeilijke terugkeerprocedures als reisdocumenten ontbreken, waardoor er vertragingen en extra kosten voor de lidstaten ontstaan;
  • Gebrek aan biometrische gegevens waardoor minderjarigen kunnen worden geïdentificeerd – onder de huidige EU-wetgeving worden geen vingerafdrukken genomen van kinderen jonger dan 12 jaar die een Schengenvisum hebben aangevraagd. Dit betekent dat kinderen met een Schengenvisum, in het bijzonder die kwetsbaar zijn voor mensenhandel, moeilijker te identificeren zijn en kwetsbaar zijn voor ander misbruik waarbij kinderen betrokken zijn. 

Deze uitdagingen vormden de basis voor de studie die werd uitgevoerd door het Ecorys-studieteam. Het onderzoek beoordeelde de haalbaarheid, noodzaak en proportionaliteit van alternatieve opties voor:

  • het opslaan van een digitale kopie van het reisdocument in het VIS (gecentraliseerd of gedecentraliseerd), rekening houdend met twee subopties: alleen de biografische pagina opslaan of alle gebruikte pagina’s van het reisdocument van de aanvrager opslaan.;
  • verlaging van de vingerafdrukleeftijd van kinderen, rekening houdend met twee subopties: verlaging van de vingerafdrukleeftijd naar zes jaar of verlaging van de vingerafdrukleeftijd naar alle leeftijden. 

De resultaten van het Ecorys onderzoek hebben de effectenboordeling van de Commissie bij het voorstel tot wijziging van de VIS-verordening aangekondigd. 

Upgrade van het VIS
In mei 2018 kondigde de Commissie haar voorstel aan om het VIS te upgraden naar aanleiding van de voorkeursopties zoals geïdentificeerd in de door Ecorys geleide haalbaarheidsstudie. De upgrade zal de interne veiligheid en het grensbeheer verbeteren door middel van de volgende maatregelen:

  • Opname van digitale kopieën van het reisdocument van de visumaanvrager (pagina met biografische gegevens) in de VIS-database;
  • Verlagen van de vingerafdrukleeftijd naar zes jaar;
  • Zorgen voor geautomatiseerde migratie- en beveiligingscontroles met beschikbare databases; en
  • Met inbegrip van gegevens over visa voor verblijf van lagere duur en verblijfsdocumenten in het VIS, met gegevens over afgewezen aanvragers. 

Klik hier om het persbericht van de Europese Commissie te bekijken.
Klik hier voor meer informatie over het voorstel tot wijziging van het VIS.
Klik hier voor de Roadmap.
Klik hier voor de Effectenbeoordeling.

Key Experts

Brigitte Slot Sector leader