Ecorys evalueert Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten

Klant: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Sectoren: Transport and Infrastructure

Midden december stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat de Evaluatie Tijdelijke subsidieregeling spoorgoederenvervoer voor bijzondere omleidingskosten naar de Tweede Kamer. Wij voerden deze evaluatie eerder dit jaar uit.

Het doel van deze regeling is om de extra kosten die ontstaan door omleidingen van goederentreinen als gevolg van de bouw van het Derde spoor van de Betuweroute gedeeltelijk te compenseren, zodat geen negatieve modal shift zou optreden. De Europese Commissie stelde een evaluatie van deze regeling destijds als voorwaarde voor goedkeuring van de regeling. Naast de evaluatie hebben wij ook onderzocht in hoeverre de regeling voortgezet dient te worden, aangezien de realisatie van het Derde spoor aan Duitse zijde nog minimaal meerdere jaren gaat duren.

Voor dit onderzoek analyseerden wij data van ProRail en resultaten van eerdere monitoring en voerden wij gesprekken met belanghebbenden uit de spoorgoederenvervoersector. Hiermee brachten wij het gebruik en ervaringen met de regeling in beeld. Uiteindelijk heeft de staatsecretaris besloten om de regeling niet in de huidige vorm te continueren. Samen met de sector, vertegenwoordigd in de Stuurgroep Derde spoor Duitsland wordt gezocht naar een een beter en flexibeler instrument dat de gewenste ondersteuning biedt, ook in het licht van de eventueel optredende langdurige buitendienststellingen.

Meer weten? Lees het onderzoeksrapport en de brief van de staatssecretaris.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Onno de Jong, Senior Consultant Transport, Infrastructure & Mobility.

Key Experts

Onno de Jong Consultant