Ecorys evalueert klachtenregeling in het po/vo

Klant: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Sectoren: Social Policy

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft Ecorys gevraagd een evaluatie te doen van de klachtenregeling in het primair- en voortgezet onderwijs. 

Het doel van de evaluatie is te bepalen hoe de regeling wordt uitgevoerd, en dus hoe de afhandeling van klachten in de praktijk verloopt. 

Elke school is verplicht om een klachtenregeling te hebben waarin wordt omschreven hoe er wordt omgegaan met klachten van leerlingen, ouders, en onderwijspersoneel. Uit een eerdere evaluatie van de klachtenregeling in het po en vo van Panteia blijkt dat de regeling een plek heeft gekregen op scholen. Echter, er zijn in de uitvoering van de regeling nog verbeteringen mogelijk.

Met ons onderzoek nemen we de uitvoering van de klachtenregeling onder de loep. De klachtregeling wordt vanuit verschillende invalshoeken en thematieken benaderd om vast te stellen hoe de klachtbehandeling verloopt, waar men tegen aanloopt, en wat beter kan. Hiervoor bevragen wij scholen, onderwijspersoneel en ouders in het onderwijs middels een enquête. Daarnaast interviewen we verschillende relevante koepelorganisaties en instanties, zoals (landelijke) klachtencommissies. 

Key Experts

Menno Wester Consultant