Image

Ecorys brengt samen met Metabolic de ruimtelijke impact van de circulaire economie in het Noordzeekanaalgebied in kaart

Klant: Provincie Noord-Holland | Sectoren:

Het Noordzeekanaalgebied (NZKG) is aangewezen als NOVI-gebied, wat betekent dat samen met het Rijk wordt gewerkt aan de grote maatschappelijke opgaven die ons te wachten staan: energietransitie, circulaire economie, havenlogistiek, woningbouw, ruimte voor water en klimaatadaptie. Het doel is om een samenhangende ruimtelijke strategie voor het gebied op te stellen, zodat de maatschappelijke opgaven op een goede manier ingepast kunnen worden in het NZKG. 

Provincie Noord-Holland heeft samen met het programmabureau NZKG en de betrokken instanties aan Ecorys en Metabolic gevraagd om de ruimtelijke impact van circulaire bedrijvigheid in het gebied in kaart te brengen. Daarbij staat ook de rol die het NZKG speelt in de regionale (MRA), landelijke en mogelijk zelfs internationale circulaire transitie centraal.
 
Ecorys en Metabolic brengen aan de hand van een scenario-analyse de mogelijke ruimtelijke impact – de (milieu)ruimtebehoefte, werkgelegenheid en grondstoffenstromen – in kaart. De resultaten worden in februari 2023 verwacht.
 

Key Experts

Luc Heestermans Consultant Susanne van der Kooij Consultant