Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018

Klant: Metropoolregio Amsterdam | Sectoren: Regions and Cities

Op 20 juni 2018 zijn de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2018 (EVMRA) gepresenteerd tijdens de eerste editie van de State of the Region, een jaarlijks programma georganiseerd door de MRA. 

De EVMRA wordt jaarlijks opgesteld door Ecorys, de VU, TNO, Neo Observatory. De EVMRA verkent uiteenlopende economische onderwerpen: van de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en de veranderingen van bedrijfsactiviteiten tot economische structuur en concurrentiekracht. In een presentatie door Prof. Dr. Henri de Groot zijn de kernpunten van de EVMRA 2018 naar voren gebracht: het gaat goed met de regio, echter is het zaak om een ieder van deze voorspoed te laten meeprofiteren. Bestuurders en beleidsmedewerkers van alle overheden in de regio verzamelden zich voor deze jaarlijkse update, samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere belangstellenden. 

Ecorys heeft hoofdstuk 3 van dit rapport voor het grootste deel geschreven waarin er wordt gekeken naar de staat van internationalisering van de MRA. De aspecten van Europese interne markt worden in dit hoofdstuk behandeld, en er is in kaart gebracht welke effecten ze hebben op de MRA. Zo blijkt bijvoorbeeld dat gekeken naar import en export, de MRA de grootste handelswaarde in diensten kent van Nederland. Ook blijkt dat van het aantal buitenlandse investeringen in Nederland, een proportioneel groot deel in de MRA landt. Dit uit zich onder andere in het grote aantal Europese hoofdkantoren in de MRA. Tevens zijn de migratiestromen vanuit Europa en landen buiten Europa geanalyseerd; en welke effecten deze hebben op de stad en haar arbeids- en woningmarkt. 

De Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam zijn ontstaan uit de behoeften van ondernemingen en overheden die een goed beeld willen hebben van de ontwikkelingen van de economie in de Metropoolregio Amsterdam. De Economische Verkenningen helpen gemeenten en provincies bij het ontwikkelen van een adequate positionering van de deelregio’s in de Metropoolregio. Ecorys voorziet de MRA van expertise op het gebied van regionale economie. 

Key Experts

Atze Verkennis Senior Partner