Summary Economische impactanalyse veerkracht en herstelplan

Economische impactanalyse van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan

Klant: Ministerie van Financiën | Sectoren: Regions and Cities, Natural Resources

Op verzoek van het ministerie van Financiën maakten Ecorys en SEO Economisch Onderzoek een economische impactanalyse van het Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP). Het resultaat van de analyse is een oordeel over de bijdrage die het HVP zal hebben voor economische en maatschappelijke verbeteringen in Nederland. De beoordeling beziet onder meer de effecten op de potentiële groei, de banencreatie, de veerkracht en cohesie, en de sociale gevolgen. De Nederlandse regering diende op 8 juli 2022 het HVP in bij de Europese Commissie om aanspraak te maken op de gereserveerde 4,7 miljard euro uit de Europese Herstel- en Veerkrachtfaciliteit.

De economische impactanalyse bestaat uit een kwalitatieve beoordeling door Ecorys en SEO en een kwantitatieve analyse door het Centraal Planbureau. De regering heeft de analyse als hoofdstuk opgenomen in het HVP. De algemene conclusie is dat het pakket een positieve bijdrage levert aan de structuur van de Nederlandse economie, maar dat deze bijdrage relatief gering is vanwege de beperkte omvang van het HVP.

49 maatregelen, 6 componenten
Het HVP bestaat uit 49 maatregelen die gebundeld zijn in 6 componenten:

  • Bevorderen groene transitie en aanpak stikstofproblematiek;
  • Versnellen digitale transformatie;
  • Verbeteren woningmarkt en verduurzamen gebouwde omgeving;
  • Een sterke arbeidsmarkt, een goed pensioen en toekomstgericht onderwijs;
  • Versterken van de publieke gezondheidssector en pandemieparaatheid;
  • Aanpak agressieve fiscale planning en witwassen.

Deze componenten komen mede voort uit de landspecifieke aanbevelingen aan Nederland door de Europese Raad en Commissie in de afgelopen jaren. Ongeveer de helft van alle investeringen en hervormingen draagt bij aan de klimaattransitie en een kwart aan de digitale transitie.

Kwalitatief en brede welvaart
De economische impactanalyse beschrijft de effecten van 48 van de 49 maatregelen en hun componenten op de korte, middellange en - indien mogelijk - lange termijn. De kwalitatieve impactanalyse door Ecorys en SEO is uitgevoerd met een bottom-up benadering en biedt meer inzicht in de structurele effecten van het HVP. Bij de onafhankelijke beoordelingen baseerden Ecorys en SEO zich op bestaande wetenschappelijke literatuur, beleidsonderzoek en expert judgement. De kwalitatieve impactanalyse bekijkt de bredere welvaartseffecten van het HVP, omdat naast potentiële groei en banencreatie ook in kaart is gebracht wat de gevolgen zijn voor de sociale veerkracht, sociale cohesie, Europese Pijler van Sociale Rechten en schokbestendigheid.

Beoordeling door Europese Commissie
Op basis van de regulering in de Europese Unie over de Herstel- en Veerkrachtfaciliteit beoordeelt de Europese Commissie de vormgeving en de effecten van een HVP voordat een financiële bijdrage uit het fonds wordt toegekend.  Om deze beoordeling op een transparante en uniforme wijze uit te voeren en te verzekeren dat het HVP bijdraagt aan de gestelde doelen en relevante eisen, legt de regulering de methodiek uit en heeft de commissie richtlijnen opgesteld om de EU-lidstaten te ondersteunen bij hun aanvraag.  Elk lidstaat wordt verplicht om een algemene impactanalyse van hun HVP op te stellen, die een consistent beeld presenteert van de economische en sociale impacts van het HVP, aangevuld met een inschatting van de macro-economische gevolgen.

Download het hoofdstuk Economische impactanalyse.

Key Experts

Wimar Bolhuis Chief Economist