Doorkijk in de maatschappelijke effecten van flexwonen

Klant: Ministerie van Binnenlandse Zaken | Sectoren: Regions and Cities

De laatste jaren zijn veel initiatieven voor flexwonen ontwikkeld en gerealiseerd. Dit gebeurde op uiteenlopende manieren, op allerlei plekken, door verschillende partijen en voor diverse doelgroepen. Er blijkt behoefte te zijn aan een tussenoplossing voor als de wooncarrière door verschillende omstandigheden tijdelijk verbroken wordt. Sommige doelgroepen kunnen in zo’n situatie minder goed terecht op de traditionele woningmarkt, die in economisch goede tijden door de druk op de markt steeds minder flexibel wordt. Flexwonen is een tijdelijke oplossing voor een onderbreking van de wooncarrière, er kan een afslag worden genomen, maar het uiteindelijke doel is om weer op de reguliere woonladder terecht te komen. 

Door de druk op de woningmarkt neemt de vraag en de roep om flexwonen toe, en daarmee ook de vragen rondom de omgang met flexwonen. Dit blijkt ook uit de vele bijeenkomsten en congressen die hierover worden georganiseerd. In een manifest roepen Aedes, de VNG, G32 en platform Opnieuw Thuis de gemeenten, woningcorporaties en het Rijk op om spoedzoekers de ruimte te geven, door gezamenlijk een flexibel woonsegment te creëren. 
 
Een knelpunt van deze discussie is dat er geen eenduidige definitie van flexwonen bestaat. Essentieel is dat de verschillende initiatieven zich richten op tijdelijkheid en nadrukkelijk niet op permanente vormen. Deze tijdelijkheid kan zowel gaan om tijdelijkheid in bewoning (doelgroep dan wel huurcontract) als om tijdelijkheid in vastgoed. 

Klik hier voor het Ecorys-rapport 'Doorkijk in de maatschappelijke effecten van flexwonen' in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken.  

Key Experts

Michel Hek Sector Leader