Digitalisering en Big Data: implicaties voor de gezondheidssector

Klant: Europees Parlement | Sectoren: Social Policy, Economic Growth

Big Data heeft een enorme potentie om gezondheid te verbeteren. 

Digitale technologieën kunnen de positie van patiënten versterken, het volksgezondheidbeleid ondersteunen, meer geïntegreerde gezondheidszorg bieden en gezondheidszorgkosten verminderen. 

Ecorys organiseerde in samenwerking met Università Cattolica del Sacro Cuore een workshop over ‘Digitalisering en Big Data: implicaties voor de gezondheidssector’ voor het Europees Parlement in Brussel. De workshop had als doel om de implicaties van de digitalisering en Big Data voor gezondheidssectoren te analyseren. 

De workshop bestond uit presentaties gegeven door verschillende deskundigen uit de praktijk en de uitwisseling van standpunten met EP-leden en externe deskundigen op het gebied van Big Data. De volgende onderwerpen kwamen aan bod: 

  • Digitalisering in de gezondheidszorg en de bronnen van Big Data;
  • Europese gezondheidszorg en het potentieel voor Big Data;
  • Toekomstige klinische en culturele uitdagingen voor efficiënt gebruik van Big Data in de gezondheidszorg;
  • Technische uitdagingen met betrekking tot het beheer van het elektronische patiëntendossier;
  • Juridische en regelgevingsaspecten, waaronder beleid inzake privacybescherming en gegevensuitwisseling;
  • Training en onderwijs.

Key Experts

David Regeczi Senior Consultant