elektriciteitsmast

De ‘Value of Lost Load’ van elektriciteit in Nederland

Klant: Autoriteit Consument & Markt | Sectoren: Natural Resources

Gemiddeld zijn Nederlandse elektriciteitsafnemers bereid ongeveer 69 duizend euro te betalen om een stroomstoring ter grootte van één MWh te voorkomen. Uitgesplitst naar verschillende soorten elektriciteitsverbruikers vinden we een bandbreedte die varieert van ongeveer 20 duizend euro per MWh voor industriële mkb-bedrijven tot meer dan 100 duizend euro per MWh voor bedrijven in de transportsector. Deze betalingsbereidheid staat bekend als de ‘Value of Lost Load’ en is een nuttige input voor het bepalen van het optimale evenwichtspunt tussen het veiligstellen van de elektriciteitsvoorziening en het borgen van de betaalbaarheid ervan.

De ‘Value of Lost Load’ (of ‘VoLL’) is een kwantitatieve maatstaf voor de bereidheid van afnemers van elektriciteit om te betalen voor leveringszekerheid. De VoLL is een nuttige input voor het bepalen van het optimale evenwichtspunt tussen het veiligstellen van de elektriciteitsvoorziening en het borgen van de betaalbaarheid ervan.

Doel en aanpak
Het doel van deze studie was het bepalen van de Nederlandse VoLL uitgedrukt in euro's per MWh voor de Autoriteit Consument & Markt. Onze aanpak voor het bepalen van de VoLL volgde de ACER-methodologie en vulde deze nader in waar nodig. De belangrijkste methodologische keuze die we hebben gemaakt is om de betalingsbereidheid van elektriciteitsafnemers te bepalen met behulp van een conjoint-analyse en vignettenexperiment.
De VoLL is door ons bepaald op basis van de afschakelvolgorde die door de landelijke en regionale netbeheerders wordt gehanteerd in het geval van een stroomonderbreking. Deze afschakelvolgorde bepaalt welk type elektriciteitsverbruikers bij een stroomstoring eerder wordt afgeschakeld dan andere. Voor een typische stroomonderbreking bedraagt de nationale VoLL circa 69 duizend euro per MWh. Voor een stroomonderbreking met een omvang van 10 procent van het nationale elektriciteitsverbruik komt dit overeen met een totaal economisch verlies van circa 87 miljoen euro. Wij keken in deze studie ook naar de VoLL van verschillende afnemersgroepen (bijv. verschillende type huishoudens en bedrijven). De bandbreedte van deze afnemerspecifieke of zogenaamde ‘sectorale’ VoLL's bedraagt 20 duizend tot 105 duizend euro per MWh.

Conclusie
De Nederlandse VoLL blijkt significant hoger te zijn dan die van andere EU-lidstaten waarvan de VoLL is bekendgemaakt. In onze studie staan we stil bij mogelijke verklaringen voor deze verschillen. 

Lees voor meer informatie het onderzoeksrapport (pdf). 
 

Key Experts

Menno van Benthem Senior consultant Kurt Kreulen Consultant