De toekomst van de oude dieselbussen van GVB

Klant: GVB | Sectoren: Transport and Infrastructure

GVB werkt aan de transitie van dieselbussen naar elektrische bussen. Dit is onderdeel van het plan van het Amsterdamse vervoerbedrijf om in 2025 uitstootvrij te rijden. De oude dieselbussen zijn binnenkort overbodig. Daarmee rijst de vraag: wat is de beste en meest duurzame bestemming voor dieselbussen die uitstromen? Wij hebben in opdracht van GVB maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) uitgevoerd voor drie scenario’s.

Scenario 1: ontmantelen 
Het eerste scenario is het ontmantelen van de bussen in Nederland. Door de hoge recyclingnormen in Nederland is deze optie goed voor het milieu. De bussen hebben in dit scenario echter nagenoeg geen restwaarde. Bovendien wordt het feit dat de bussen nog een resterende levensduur hebben niet benut. 

Scenario 2: verkopen aan busbedrijven in Oost-Europa
Het verkopen van de bussen aan busbedrijven in Oost-Europa is het tweede scenario. Dit draagt bij aan de verduurzaming van het lokale openbare vervoer. De bussen in Oost-Europa zijn namelijk in de meeste gevallen een stuk vervuilender dan de dieselbussen van GVB. Bovendien zijn de recyclingnormen in Oost-Europa de afgelopen jaren sterk verbeterd. Hierdoor worden de dieselbussen aan het einde van hun levensduur in Oost-Europa ook gerecycled. 

Scenario 3: verkopen aan busbedrijven in West-Afrika
Het laatste scenario is het verkopen van de bussen aan busbedrijven in West-Afrika. Dit draagt bij aan de uitbreiding van het lokale openbare vervoer. In de regio bestaat de infrastructuur echter nog uit veel onverharde wegen. De technologie in de dieselbussen van GVB is hier niet voldoende geschikt voor. De verwachting is dat de resterende levensduur van de bussen sterk daalt in West-Afrika. Bovendien is het transport van de bussen naar West-Afrika duur en milieuvervuilend.

Beste optie voor verantwoorde uitstroom
Uit het onderzoek blijkt dat het tweede scenario, het verkopen van de bussen aan busbedrijven in Oost-Europa, de beste optie is. Het is hier wel essentieel voor GVB om te controleren of de dieselbussen daar oude bussen vervangen en of de landen in kwestie voldoende recyclingnormen hanteren. Alleen dan behaalt het tweede scenario het maximale rendement.

Meer weten over de analyse? Bekijk dan de infographic hieronder of neem contact op met Onno de Jong of Eline Devillers

De toekomst van de oude dieselbussen van GVB

Key Experts

Eline Devillers Sector Manager Onno de Jong Consultant