De sociaaleconomische meerwaarde van sporten en bewegen in detail

Klant: Kenniscentrum Sport & Bewegen | Sectoren: Social Policy

Als 10% van de mensen die de beweegrichtlijnen niet halen, dat wel gaan doen, kan dit voor Nederland een jaarlijkse waarde opleveren van circa €1.28 miljard. Dit blijkt uit ons onderzoek naar de sociaaleconomische waarde van sporten en bewegen dat wij uitvoerden in opdracht van Kenniscentrum Sport & Bewegen. Het onderzoek is een vervolg op ons onderzoek naar de maatschappelijke meerwaarde van sporten en bewegen dat wij in 2017 uitvoerden in opdracht van het (toenmalig) Kenniscentrum Sport. 

De gevonden effecten van sporten en bewegen zijn in het onderzoek in drie hoofdgroepen verdeeld: gezondheid, sociaal en arbeid.

Effecten gezondheid
Sporten en bewegen hebben een positief effect op de gezondheid. Wanneer een persoon voldoet aan de beweegrichtlijnen, heeft hij of zij minder kans op verschillende fysieke en psychische aandoedingen zoals overgewicht, hart- en vaatziekten, darm- en borstkanker en depressie. Dit leidt uiteindelijk tot een toename in kwaliteit van leven en een hogere levensverwachting. Sporten en bewegen hebben echter niet enkel een positief effect op de gezondheid. De kans op blessures neemt als gevolg van meer sporten en bewegen namelijk toe. Desondanks is er sprake van een netto besparing aan zorgkosten. De afname is namelijk groter dan de stijging.

Effecten sociaal
Naast een positieve gezondheidseffecten, hebben sporten en bewegen ook positieve sociale effecten. Zo draagt structureel sporten en bewegen bij aan persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden, het ontmoeten van andere mensen en lijkt het bij te dragen aan het voorkomen van verveling en het bevestigen van positieve normen & waarden. Sporten leidt ook tot minder schooluitval en betere leerprestaties. Deze effecten zijn echter sterk afhankelijk van de sociale context waarin het sporten en bewegen plaatsvindt.

Effecten arbeid
Ten slotte hebben sporten en bewegen een positief effect op de arbeidsparticipatie en productiviteit. Dat komt met name door de positieve effecten op de gezondheid. Dit leidt tot minder ziekteverzuim, maar ook tot een hogere productiviteit gedurende de benutte arbeidstijd. Door blessures kunnen sporten en bewegen ook juist leiden tot meer ziekteverzuim. De afname in ziekteverzuim is echter groter dan de stijging. Verder dragen Sporten en bewegen bij aan de ontwikkeling van persoonlijke eigenschappen en vaardigheden. Dit kan op de langere termijn leiden tot een betere positie op de arbeidsmarkt.

Sporten en bewegen leveren geld op
De voorgenoemde positieve gezondheidseffecten, sociale effecten en arbeidseffecten leveren geld op. De waarde van sporten en bewegen bedraagt naar schatting €35.000 - €75.000 voor mensen van 5-24 jaar oud en mensen van 25-55 jaar oud. De geschatte waarde ligt lager voor 55-plussers, met €12.500 - €25.000. Deze groep mensen heeft namelijk minder jaren om de positieve waarde te verzilveren. Bovendien werkt een deel van deze groep niet meer, waardoor de positieve effecten op het gebied van arbeid lager zijn. Een beknopte financiële onderbouwing is beschikbaar in een infographic van het Kenniscentrum Sport & Bewegen. 

Benieuwd naar alle onderzoeksresultaten? Lees dan het volledige onderzoeksrapport op de website van het Kenniscentrum Sport & Bewegen. Ook licht Niels Peters, senior consultant bij Ecorys en schrijver van het onderzoek, de resultaten verder toe in het webinar ‘Wat is de sociaaleconomische meerwaarde van sport en bewegen’

Key Experts

Niels Peters Consultant