De effectencalculator geeft inzicht in kostenbesparing en kwaliteit van leven

Klant: Gemeente Den Haag | Sectoren: Social Policy

19-04-2021

De Effectencalculator is een methode om (nieuwe) aanpakken in het sociaal domein, maar ook in de zorg te onderzoeken. Aan de hand van echte casussen gaan professionals en betrokken vrijwilligers  vaak samen met de patiënt in gesprek over het effect van de betreffende aanpak. 

Waarom een effectencalculator?
De effectencalculator geeft inzicht in:

  • De meerwaarde van de aanpak voor de cliënt/inwoner;
  • De betrokkenheid van verschillende organisaties: wie doet wat?;
  • De kosten die verbonden zijn aan een vernieuwende interventie: meer of minder dan voorheen?
  • Het nog niet gerealiseerde potentieel van de vernieuwde aanpak: welke belemmeringen spelen en hoe kunnen deze worden weggenomen?
  • De financieringsstromen van de ondersteuning: wie betaalt wat (bijv. gemeente, rijk, burger)?
  • De werkzame mechanismen van een interventie: wat wordt er gedaan, op welke manier en welke effect heeft dat voor wie?

Voorbeeldcase: Proeftuinen Wmo gemeente Den Haag
In opdracht van de Gemeente Den Haag heeft Ecorys in 2018 onderzoek gedaan naar de proeftuinen Wmo om de toegang voor inwoners tot de Wmo te verbeteren. Inwoners die zich wenden tot de gemeente met een Wmo gerelateerde hulpvraag krijgen direct een huisbezoek van een Wmo-wijkteam medewerker. Ecorys heeft dit onderzoek uitgevoerd met behulp van de Effectencalculator. Tijdens de effectencalculatorsessies is in beeld gebracht wat de ondersteuning precies is geweest en wat er in het leven van de cliënt veranderde door de ondersteuning. De cases varieerden in soorten ondersteuning die is geboden en problematieken die spelen om een breed beeld te krijgen van de Proeftuin aanpak.

Lees het onderzoeksrapport (pdf) voor meer informatie. Ga naar de website voor meer informatie over de effectencalculator.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze werkwijze? Neem dan contact op met Annejet Kerckhaert.

Key Experts

Annejet Kerckhaert Principal Consultant