In Consortium Waterkracht werkt Ecorys aan één van de eerste Programma’s onder de Omgevingswet (POW)

Klant: | Sectoren: Regions and Cities, Natural Resources

Nieuwe waterveiligheidsnormen, laagwaterproblematiek, het faciliteren van scheepvaart, duurzame zoetwatervoorziening en een goede ecologische waterkwaliteit en natuur – ook bij langdurige perioden van droogte – zijn complexe opgaven in het rivierengebied. Om deze complexe opgaven aan te pakken, is een integrale visie nodig. Daarom komt er een Programma onder de Omgevingswet (POW) voor het Programma Integraal Riviermanagement (IRM). Een POW is een instrument binnen de nieuwe omgevingswet waarin de overheid beleid en maatregelen voor een aspect van de leefomgeving kan vastleggen.

Onder de noemer ‘Waterkracht’ werkt Ecorys samen met Royal HaskoningDHV en HKV Lijn om vorm te geven aan de stappen die leiden tot het POW. Het komende jaar wordt er gewerkt aan de Notitie Kansrijke Alternatieven, het Milieurapport, de Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse, het voorkeursalternatief en ten slotte het POW.

Key Experts

Manfred Wienhoven Principal Consultant