Bijdragen van het Rijk aan integrale gebiedsontwikkelingen leveren meerwaarde op

Klant: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties | Sectoren: Regions and Cities

Ruimtelijke investeringen van het Rijk bij integrale gebiedsontwikkelingen leverden een belangrijke bijdrage aan de realisatie van de rijksdoelstellingen. De bijdragen van het Rijk hadden een positief effect op de ruimtelijke kwaliteit en creëerden een vliegwieleffect door het aantrekken van aanvullende investeringen van andere partijen. Dat zijn enkele conclusies uit de beleidsevaluatie die wij uitvoerden in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties. Minister Kajsa Ollongren bood de resultaten van de evaluatie samen met de beleidsdoorlichting voor artikel 5 van de BZK-begroting onlangs aan aan de Tweede Kamer.

In de evaluatie stonden de (nog niet eerder geëvalueerde) ruimtelijke investeringen van het Rijk centraal die voortvloeien uit de Vijfde Nota Ruimtelijke ordening (2001) en Nota Ruimte (2004). Het gaat om zeven gebiedsgerichte projecten die zijn uitgevoerd als onderdeel van de programma’s Budget Investeringen Ruimtelijke Kwaliteit (BIRK), Nationale Sleutel Projecten (NSP) en Nota Ruimte Budget (NRB) en nog niet eerder zijn geëvalueerd. 

Erkenning voor projecten
Uit de evaluatie bleek verder dat  de rijksbijdrage voor gemeenten een belangrijke reden was om de ontwikkeling van een gebied door te zetten. Hierbij speelde met name de erkenning die een project van het Rijk kreeg een doorslaggevende rol. 

Kwaliteitsdragers
In de uitvoering van de rijkssubsidieregelingen in bovengenoemde projecten heeft het ministerie ervaring opgedaan met het benoemen van kwaliteitsdragers om grip te houden op een doelmatige en doeltreffende inzet van middelen. Bij eerdere NSP-projecten was de rijkssubsidie nog niet verbonden aan deze kwaliteitsdragers.Bij  de latere projecten (BIRK en NRB), waaronder de zeven projecten uit deze evaluatie was dit wel het geval. Uit de evaluatie blijkt dat de onderzochte kwaliteitsdragers zijn gerealiseerd.

Leereffecten
Op basis van de uitgevoerde analyse is ten slotte ook gekeken naar de randvoorwaarden voor de betrokkenheid van de overheid bij integrale gebiedsontwikkeling en de daarvan af te leiden leereffecten voor toekomstige ruimtelijke investeringen door de overheid.

Lees het volledige evaluatierapport op de website van de Tweede Kamer.

Voor meer informatie over de evaluatie kunt u contact opnemen met Michel Briene.
 

Key Experts

Michel Briene Partner