Bibliotheek draagt bij aan digitale zelfredzaamheid van burgers door inzet van Informatiepunten

Klant: Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Manifestgroep partijen (MFG) | Sectoren: Social Policy

Het kabinet wil dat iedereen in Nederland kan meedoen in de samenleving. Daar hoort ook digitale inclusie bij: burgers dienen in staat te zijn om gebruik te maken van digitale middelen. Om ervoor te zorgen dat iedereen kan meedoen en op digitale wijze kan communiceren met de overheid, heeft het kabinet maatregelen genomen. Een van deze maatregelen is om bibliotheken een belangrijkere rol te geven, zodat mensen daar terecht kunnen met vragen over de Digitale Overheid: Informatiepunten Digitale Overheid, oftewel, IDO’s.

In opdracht van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Manifestgroep partijen (MFG) heeft Ecorys onderzoek gedaan naar de inrichting van deze IDO’s, de huidige exploitatiekosten van het programma, de verwachte exploitatiekosten bij toename in het bereik en de mogelijke maatschappelijke baten. 

Het onderzoek laat zien dat de IDO’s en digivaardigheidscursussen naar verwachting zullen bijdragen aan de zelfredzaamheid van burgers. Burgers zullen naar verwachting ook meer gebruik maken van regelingen, minder vaak zware financiële problemen hebben, vaker aan werk komen en een betere gezondheid hebben. Een deel van deze effecten is in geld uit te drukken; dat levert een beeld op van het maatschappelijk rendement. Het is aannemelijk dat de maatschappelijke baten van de IDO’s en digivaardigheidscursussen groter zijn dan de exploitatiekosten. Er is naar verwachting dus sprake van een positief maatschappelijk rendement. Onze bevindingen zijn voor de stuurgroep van het onderzoek aanleiding geweest om zich in te zetten voor structurele financiering voor de IDO’s. 

Meer weten? Lees het volledige onderzoek naar exploitatiemodellen en rendement Informatiepunten Digitale Overheid in Openbare Bibliotheken (pdf).

Heeft u vraag of wilt u meer informatie over onze werkwijze? Neem dan contact op met Tom Geijsen.

Key Experts

Annejet Kerckhaert Principal Consultant