Beleidsdoorlichting voor ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Klant: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Sectoren: Transport and Infrastructure

Ecorys is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) benaderd om een beleidsdoorlichting uit te voeren op basis van Artikel 22 van de begroting van IenW.

Ecorys zal onderzoeken in hoeverre het beleid van Artikel 22 op doeltreffende en doelmatige wijze heeft bijgedragen aan het doel om mens en natuur te beschermen tegen maatschappelijk onaanvaardbaar geachte veiligheid-, milieu- en gezondheidsrisico’s.

De beleidsdoorlichting van de begroting is een verplichting voor de rijksoverheid. Het biedt aanbevelingen om het beleid te verbeteren. Zo wordt er een analyse gemaakt van de uitgevoerde evaluaties van het beleid. Deze evaluaties zijn uitgevoerd op het gebied van omgevingsveiligheid en milieurisico’s. Het betreft een breed veld, ingedeeld in drie subartikelen: 

22.01 Veiligheid chemische stoffen
22.02 Veiligheid biotechnologie
22.03 Veiligheid bedrijven en transport

In de beleidsdoorlichting wordt de beleidstheorie gereconstrueerd en wordt de daadwerkelijke uitvoering getoetst op doeltreffendheid en doelmatigheid. Dit beantwoordt vragen als:

  • Hoe zou het beleid moeten werken?
  • Worden de doelen behaald?
  • En, is het beleid efficiënt?

De beleidsdoorlichting eindigt met conclusies en aanbevelingen, die de basis vormen voor de kabinetsreactie van het ministerie van IenW.

Key Experts

Bart Witmond Partner