Behoefteonderzoek Vrijwilligerspunt Papendrecht biedt handvatten om ondersteuning doeltreffender af te stemmen op behoeften van vrijwilligersorganisaties

Klant: Vrijwilligerspunt Papendrecht | Sectoren: Social Policy

Ecorys voerde in opdracht van het Vrijwilligerspunt Papendrecht en de gemeente Papendrecht een behoefteonderzoek uit. 74 maatschappelijke organisaties in Papendrecht deden hieraan mee en vulden de online enquête in over hun ondersteuningsbehoefte op een concreet aantal thema’s (zoals scholen, waarderen en belonen van vrijwilligers).

Met de informatie, conclusies en aanbevelingen uit dit behoefteonderzoek kan Vrijwilligerspunt Papendrecht hun inzet beter en doeltreffender afstemmen op de vragen en behoeften die leven in de gemeente, met betrekking tot vrijwillige inzet. Het Vrijwilligerspunt gaat met de volgende punten aan de slag:

  • Thema’s waar veel belangstelling voor is, worden aangegrepen om in de komende 2 jaar onderwerp van workshops en themabijeenkomsten te zijn. 
  • Het leggen van verbindingen in het ‘vrijwilligerswerknetwerk’ op basis van doelgroep- en sectorindeling. 
  • De informatie via de website/kennisbank wordt aangepast en via de meest gebruikte mediakanalen verspreid naar de achterban.

Meer informatie?
Wilt u meer weten over het onderzoek en de mogelijkheden voor uw organisatie of gemeente bespreken? Neem dan contact met senior consultant sociaal domein Annejet Kerckhaert.

Key Experts

Annejet Kerckhaert Principal Consultant