Artificiële intelligentie in de zorg: meerwaarde bewezen, mogelijkheden nog niet volledig benut

Klant: Ministerie van VWS | Sectoren: Social Policy

Uit onze verkennende maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) blijkt dat artificiële intelligentie (AI) van meerwaarde is in de zorg. De grootste baten zijn verbetering van de kwaliteit van leven van patiënten, vermindering van de zorgkosten en een efficiënt gebruik van de zorgcapaciteit. Ook voor mantelzorgers zijn er positieve effecten, omdat onderdelen van hun zorg door AI-toepassingen kunnen worden overgenomen. 

De mogelijkheden van de inzet van Artificiële Intelligentie (AI) toepassingen in de zorg worden echter tot op heden niet volledig benut. Zo worden nu nog niet alle potentiële gebruikers bereikt. Ook zijn er nog veel nieuwe mogelijkheden voor het inzetten van AI in het zorgdomein, waardoor de effecten groter kunnen worden. Dit zijn enkele conclusies van de verkennende maatschappelijke kosten-batenanalyse in de zorg, die wij, samen met PBLQ, maakten in opdracht van het ministerie van VWS. 

Aanpak
Wij maakten een analyse van drie bestaande zorgtoepassingen met een AI-component. De eerste betrof MonitAir, dat via voorspelling van een longaanval zelfstandig (medische) intelligente taken uitvoert. De tweede was Quantib, waarbij via herkenning uit prostaat-MRI-scans direct de juiste diagnose wordt gesteld. De derde is Tessa, een tiny zorgrobot die zelfstandig verbale ondersteuning biedt aan mensen met een cognitieve beperking. Samen vormen ze een goede afspiegeling van de huidige en verwachte toekomstige mogelijkheden van de inzet van AI in de gezondheidszorg. Voor elke casus is een verkennende maatschappelijke kosten-batenanalyse uitgevoerd.

Handelingsperspectieven
We hebben concrete handelingsperspectieven geformuleerd om belemmeringen voor het nog niet volledig benutten van AI-toepassingen te verminderen. Zo kan het helpen als ontwikkelaars hun stakeholders vroegtijdig betrekken en tijdig mogelijke effecten op zorgprocessen in kaart brengen. Voor de financiering is het belangrijk om de doelmatigheid helder aan te tonen. De Leidraad kwaliteit AI in de zorg helpt om vooraf de doelmatigheid van AI beter in te schatten. Voor de doorontwikkeling van AI-toepassingen is behoefte aan gebruikersdata. Die kan worden verkregen door beter samen te werken met gebruikers, de toestemming voor datadeling in het proces goed te regelen en te werken aan verantwoorde dataconcepten. 

Meer weten?
Dit onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het programma Waardevolle AI voor gezondheid van de directie Informatiebeleid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het doel van dit programma is om zorgpartijen te helpen om de ervaren waarde(creatie) door benutting van artificiële intelligentie (AI) voor gezondheid te vergroten.

Lees voor meer informatie over ons onderzoek het volledige onderzoeksrapport (pdf) op de website van de Rijksoverheid. Heeft u vragen, neem dan contact op met Walter Hulsker.

Key Experts

Walter Hulsker Partner