Arbeidsmarktbarometer

Klant: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Sectoren: Social Policy

De arbeidsmarkt voor het primair onderwijs wordt alsmaar krapper. 

In het eerste kwartaal van 2018 is het aantal vacatures in het primair onderwijs (po) ten opzichte van een jaar eerder met 37% gestegen. Deze stijging is veel hoger dan in het voortgezet onderwijs (vo) (+11%) en het mbo (+15%). Ook in het afgelopen anderhalf jaar steeg het aantal vacatures in het primair onderwijs meer dan in de overige sectoren. Dit blijkt uit de arbeidsmarktbarometer, uitgevoerd door Ecorys en Dialogic in opdracht van het ministerie van OCW.

Openstaande vacatures in het po worden minder snel vervuld. Waar vorig jaar 16% van de vacatures na 3 maanden nog niet vervuld was, is dat dit schooljaar opgelopen naar 22%. Ter vergelijking: in het vo is 7% van de vacatures na 3 maanden niet vervuld, in het mbo is dat 8%. 

De online vacature-data worden automatisch van diverse vacaturewebsites met behulp van 'spiders' verzameld. Deze ‘(web)spiders’ of ‘(web)crawlers’ zijn softwareapplicaties waarmee het mogelijk is om inhoud van webpagina’s geautomatiseerd te inventariseren en documenteren. In aanvulling op de online gevonden data worden elk kwartaal vragenlijsten verstuurd (naar de contactpersonen gevonden bij de vacatures), om aanvullende informatie op te halen, bijvoorbeeld of de vacature inmiddels vervuld is.

Scholen geven ook aan dat 7 op de 10 vervulde vacatures moeilijk vervulbaar waren; vorig jaar was dit de helft van de vervulde vacatures. Bij meer dan de helft van de moeilijk vervulbare vacatures zijn er te weinig kandidaten. Verder geeft een kwart van de scholen aan dat de kandidaten niet de juiste ervaring hebben.
De krapte in het po is ook te merken aan het aantal aangeboden vaste dienstverbanden. Vorig jaar startte 7% van de nieuwe leraren met een vast dienstverband; in de eerste twee kwartalen van dit schooljaar loopt dit op van 9% naar 13%. Door een vast dienstverband aan te bieden, proberen scholen leraren wellicht voor langere tijd aan zich te binden. 

Key Experts

Sarai Sapulete Senior Consultant