Arbeidsmarkt in het onderwijs krapper geworden in schooljaar 2019/2020

Klant: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap | Sectoren: Social Policy

De arbeidsmarkt in het onderwijs is in het schooljaar 2019/2020 krapper geworden. Met name in het voorgezet onderwijs is de vacature-intensiteit gestegen. Wel krijgen leraren vaker direct een vast dienstverband aangeboden en zijn leraren-vacatures gemakkelijker te vervullen.

Dit zijn enkele bevindingen uit de Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo die wij in samenwerking met Dialogic uitvoerden voor het Ministerie van OCW. Het doel van de barometer is om ontwikkelingen in de vraag naar leraren, ondersteunend personeel en directieleden in kaart te brengen voor het primair onderwijs (po), voorgezet onderwijs (vo) en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en om knelpunten op deze arbeidsmarkt te identificeren.

Gestegen vacature-intensiteit
De vacature-intensiteit, het aantal vacatures gedeeld door de werkgelegenheid, is in het schooljaar 2019/2020 fors gestegen met 1.5% naar 8.7%. De arbeidsmarkt in het onderwijs was in het schooljaar 2018/2019 krap, maar met deze cijfers is in 2019/2020 deze vacaturemarkt nog krapper geworden. Dit is met name te zien op de vacaturemarkt voor het voorgezet onderwijs. Daar nam de vacature-intensiteit voor leraren toe van 10.5% (2018/2019) tot 14.4% (2019/2020). Bovendien is aantal vacatures in het voortgezet onderwijs na een aantal jaren van stabiliteit fors gestegen. 

Vast dienstverband
Scholen bieden leraren wel vaker direct een vast dienstverband aan. Zo kreeg 38% van de leraren in het po direct een vast dienstverband aangeboden. In 2018/2019 was dit nog 20%. Ook zijn, ondanks de stijging van de vacature intensiteit, de vacatures gemakkelijker te vervullen. Zo waren leraren-vacatures in 2019/2020 in 27% van de gevallen moeilijk vervulbaar, in 2018/2019 was dit nog 38%. Desalniettemin zijn leraren-vacatures over het algemeen nog steeds moeilijk vervulbaar, met maximaal 4 kandidaten voor 50% van de leraren-vacatures in het po en 37% van de leraren-vacatures in het vo.  

Lees voor meer informatie het volledige Arbeidsmarktbarometer po, vo en mbo (pdf).
Heeft u vragen, neem dan contact op met Menno Wester
 

Key Experts

Menno Wester Consultant