Analyse effecten vrachtwagenheffing

Klant: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | Sectoren: Transport and Infrastructure

In het regeerakkoord is de invoering van een vrachtwagenheffing opgenomen. Het doel hiervan is binnen- en buitenlands vrachtverkeer te laten betalen voor het gebruik van de weg. Tevens heeft de heffing als doel om te innoveren en te verduurzamen van de Nederlandse vervoerssector.

De heffing betreft een bedrag per gereden kilometer voor vrachtwagens en komt in de plaats van het Eurovignet. Daarnaast wordt de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor vrachtwagens verlaagd. De heffing wordt budgetneutraal opgezet. De resulterende inkomsten van de heffing worden teruggesluisd voor innovatie en verduurzaming van het vrachtvervoer. 

Op 9 november heeft de ministerraad ingestemd met de uitgangspunten voor de vrachtwagenheffing. Ter voorbereiding hierop zijn de afgelopen maanden verschillende facetten van de heffing geanalyseerd. Ecorys heeft daarbij, op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, twee analyses uitgevoerd. De eerste analyse betreft de effecten van de vrachtwagenheffing op de Nederlandse economie en concurrentiepositie. Daarnaast is er een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) van de vrachtwagenheffing uitgevoerd.

Beide studies laten een breed scala aan effecten van de vrachtwagenheffing zien. Op basis hiervan worden diverse conclusies getrokken over nut, noodzaak en betekenis van de vrachtwagenheffing. 

Key Experts

Eline Devillers Sector Manager