Alcohol kopen op afstand: inzicht in aankopen bij binnenlandse en buitenlandse online aanbieders

Klant: Ministerie van VWS | Sectoren: Economic Growth

03-05-2021

In voorbereiding op een nieuwe Alcoholwet heeft Ecorys i.s.m. Dialogic en Dynata voor het ministerie van VWS een studie uitgevoerd naar alcoholverkoop op afstand in Nederland. Het onderzoek bestaat uit twee fases. Een nulmeting naar de huidige situatie van verkoop op afstand van alcoholhoudende dranken en een effectonderzoek na twee jaar naar de effecten van de nieuwe regels voor verkoop op afstand. De nulmeting is recent afgerond en gepubliceerd als onderdeel van een groter geheel van rapporten en onderzoeken naar alcoholpreventie. 

Het doel van het onderzoek is inzicht krijgen in wat de invloed van de invoering van de nieuwe Alcoholwet heeft op de concurrentiepositie van Nederlandse online alcohol verkopers. Hiertoe combineerde Ecorys een consumentenenquête, een analyse van internetverkeer en onderzoek van online alcoholregulering in andere landen.

Online alcoholaankoop
De nulmeting heeft enkele belangrijkste inzichten opgeleverd met betrekking tot de stand van zaken. Zo heeft 18% van de Nederlanders de afgelopen twee jaar alcoholische drank online gekocht. Van de alcoholische dranken die Nederlandse consumenten online kochten kwam 79% van Nederlandse aanbieders. Jongeren (14-17 jaar) blijken relatief veel via reclame op social media op alcohol websites terecht te komen (26%).

Leeftijdsverificatie
In 67% van de gevallen hanteerden onderzochte Nederlandse aanbieders zichtbaar een leeftijdsgrens – dit ligt tussen het percentage van België (62%) en Duitsland (77%) in. Meestal bestaat deze leeftijdsverificatie uit het aanvinken van een hokje (Nederland en België) of het invullen van leeftijd (Duitsland).

Het effectonderzoek zal in 2023 worden gepubliceerd.

Meer weten? Lees het onderzoeksrapport (pdf) voor meer informatie.

Heeft u een vraag of wilt u meer informatie over onze werkwijze? Neem dan contact op met Roel Peeters.

Key Experts

Roel Peeters Consultant