Airborne Wind Energy Systems

Klant: European Commission | Sectoren: Natural Resources

Ecorys heeft een onderzoek uitgevoerd voor de Europese Commissie over de innovatieve energietechnologie van Airborne Wind Energy Systems.

De studie begon in augustus 2017 en is voltooid in september 2018. Het Ecorys-rapport is gepubliceerd op de website van de EU Bookshop (de online boekwinkel van de Europese Unie). De studie werd uitgevoerd met de Fraunhofer IWES, het NLR en de Politechnic University of Milan.

Airborne Wind Energy Systems is de overkoepelende naam voor een reeks concepten die mogelijk fundamentele veranderingen bevatten om windenergie om te zetten in elektriciteit. Het technologielandschap bevat nog steeds verschillende concepten die worden nagestreefd. Een combinatie van private en publieke investeringen heeft tot nu toe deze ontwikkelingen ondersteund. Ondanks de voortdurende groei van het veld en enkele belangrijke prestaties, zijn de technologieën nog niet volledig ontwikkeld.

Het algemene doel van de studie is om een duidelijk inzicht te verstrekken in de Airborne Wind Energy sector, om het meest efficiënte en effectieve gebruik van onderzoeks- en innovatie-investeringen voor de (verdere) ontwikkeling van Airborne Wind Energy Systems mogelijk te maken. Ten behoefte van dit doel, biedt het onderzoek een overzicht van de technologische stand, beoordeelt het marktpotentieel en belemmeringen en schetst het onderzoek tenslotte maatregelen en een traject naar commercialisering.

De studie constateert dat de technologie nog niet volledig volgroeid is. Verder blijkt dat het nog onduidelijk is of de technologie uiteindelijk het kostenconcurrentievermogen kan bereiken, en of deze kan bijdragen aan de energiezekerheid en de koolstofarme doelen van de EU. De argumenten voor Airborne Wind Energy Systems vanuit het perspectief van industrieel leiderschap van de EU lijken echter sterk. Bovendien lijkt er voldoende potentieel te zijn om door te gaan met het verkennen van de technologie. De sector dient dit te doen in het kader van een risico gestuurde technologie-ontwikkelingsaanpak. Er wordt een kader voorgesteld om discussies over passende prikkels en overheidssteun in verschillende ontwikkelingsstadia makkelijker te maken. Daarnaast presenteert de studie specifieke aanbevelingen: 

  1. Bewijs duurzame operaties: definieer, realiseer en toon bewijs van betrouwbaarheidsdoelen;
  2. Onderbouw de Airborne Wind Energy Systems-zaak: verdiep het inzicht in middelenpotentieel en complementariteit;
  3. Het leren op basis van ankers: voortbouwen op eerdere ervaringen en het fundamentele begrip verbeteren;
  4. Een hub maken: concentreer testactiviteiten op één geografische locatie;
  5. Gebruik technologieoverschrijdingen: investeer in machtigende technologieën;
  6. Ontwikkel wederzijds vertrouwen: stel realistische doelen en biedt uitzicht van stabiele ondersteuning onder voorwaarden.

Key Experts

Karel van Hussen Senior Consultant