Afhandeling aardbevingsschade CVW

Klant: Nationaal Coordinator Groningen | Sectoren: Regions and Cities

In opdracht van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) heeft Ecorys onderzoek gedaan naar de schadeafhandelingen van Centrum Veilig Wonen (CVW), die in werking zijn gesteld ter compensatie van beschadigde woningen, als gevolg van gaswinning in de provincie Groningen.

Ruim 60% van de bewoners kiest ervoor om de schade uit te laten betalen en niet voor reparatie in opdracht en onder toezicht van CVW. Hierdoor ontstonden geruchten dat de schademelders de vergoeding niet besteedden aan de reparatie van hun huis, maar aan andere goederen. Uit het onderzoek blijkt echter dat 90% van de bewoners die kiezen voor schade-uitkering, het geld ook daadwerkelijk gebruiken om de schade te herstellen. De overige 10% geeft aan het geld nog niet te hebben ontvangen of nog niet te hebben besteed. Slechts één persoon heeft het geld gebruikt voor andere doeleinden.  

Reden voor uitbetaling
Uit het onderzoek is gebleken dat de voornaamste reden voor schade-uitkering is dat mensen zelf een aannemer kunnen inhuren. Hierdoor hebben zij de verantwoordelijkheid in eigen handen. Ook vinden mensen een aannemer die zij zelf aanstellen betrouwbaarder en denken zij dat de reparatie beter wordt uitgevoerd. Mensen die dichter bij de kern van het aardbevingsgebied wonen kiezen er vaker voor om de schade uit te laten betalen. Mogelijk is dit het geval, omdat de kans op nieuwe schade groter is en bewoners daarom liever even wachten met repareren. 

Schademeldingsproces
Uit het onderzoek is gebleken dat schademelders tevreden zijn met de procedure van de schademeldingen. Ze geven aan dat het een gemakkelijk proces is. Er is daarentegen  wel ontevredenheid wanneer het schaderapport van het CVW niet overeenkomt met de verwachtingen van de bewoner. Ecorys doet de aanbeveling om administratieve wijzigingen sneller door te voeren, waardoor de actualiteit beter kan worden gemonitord. 
Klik hier voor de website van Nationaal Coordinator Groningen en klik hier voor het rapport van Ecorys.

Key Experts

Michel Briene Partner