Wimar Bolhuis start als Chief Economist bij Ecorys

|

Dr. Wimar Bolhuis start op 1 november 2021 als Chief Economist bij Ecorys. In deze rol zal hij onderzoek doen naar actuele economische thema’s en namens Ecorys een bijdrage leveren aan het maatschappelijke debat over de complexe uitdagingen van onze tijd. 

Bolhuis is afgestudeerd als econoom, bestuurskundige en sociaal psycholoog en inWimar Bolhuis 2018 gepromoveerd met een onderzoek getiteld ‘Van Woord tot Akkoord; Een analyse van de partijkeuzes in CPB-doorrekeningen van verkiezingsprogramma’s en regeerakkoorden, 1986-2017’. Eerder was hij werkzaam bij de Inspectie der Rijksfinanciën van het ministerie van Financiën, bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als politiek assistent van staatssecretaris Klijnsma, en bij de Sociaal-Economische Raad als plaatsvervangend directeur sociale zaken. Bolhuis blijft verbonden aan de Universiteit van Leiden als docent economie. Zijn kennisgebieden zijn  overheidsfinanciën en belastingen, de arbeidsmarkt en sociale zekerheid, de zorgsector en de woningmarkt.

Brigitte Slot, managing director Ecorys Nederland, is blij met de komst van Bolhuis:
“De kennis en ervaring die Wimar in de afgelopen jaren heeft opgedaan, sluiten naadloos aan bij het brede kennisveld waarin Ecorys actief is. Daarom ben ik ervan overtuigd dat hij een waardevolle bijdrage zal leveren het werk voor onze klanten en onze rol bij de huidige maatschappelijke uitdagingen verder vergroten.”  

Bolhuis: "Ecorys is een vooraanstaand economisch onderzoek- en adviesbureau dat uitmuntend werk doet op grote maatschappelijke vraagstukken. De expertise van de medewerkers is breed, het inhoudelijke niveau hoog, en de adviezen hebben een grote beleidsimpact. Ik ben verheugd hier te mogen gaan werken en deze functie te kunnen combineren met mijn aanstelling bij de Universiteit Leiden”.