Webinar Rekenen aan de warmtetransitie

| Regions and Cities, Natural Resources

Op weg naar een duurzame sociale woningvoorraad

Webinar voor corporatiemedewerkers en andere belangstellenden

27 mei 2021
15.30 - 16.30 uur

De woningcorporaties in Nederland werken toe naar een CO2-neutrale woningvoorraad in 2050. Een opgave die vraagt om miljardeninvesteringen, samenwerking op landelijk, regionaal en lokaal niveau en innovatie in technologie. Om te komen tot weloverwegen en onderbouwde keuzes rekenen wij bij Ecorys aan de warmtetransitie met behulp van het Vesta MAIS-model. 

Vesta MAIS ie een technisch-economisch, ruimtelijk energierekenmodel dat is ontwikkeld door het Planbureau voor de Leefomgeving. Vesta MAIS is openbaar toegankelijk en berekent de kosten en baten van verduurzamingsopties voor de gebouwde omgeving. In onze doorrekeningen brengen wij tevens de energieprestaties en de CO2-uitstoot van de gebouwenvoorraad in beeld. Wij laten u graag zien hoe u tot weloverwogen en duurzame keuzes kunt komen.

Vesta MAIS-model
Het potentieel en de kosten van gebouwmaatregelen (zoals isolatie en warmtepompen) en gebiedsmaatregelen (zoals warmtenetten gevoed door onder andere restwarmte uit de industrie, geothermie en warmtekoudeopslag) kunnen integraal worden doorgerekend. Hierbij kunnen de effecten op de vermeden CO2-uitstoot, energiegebruik, investeringskosten en financiële opbrengsten van actoren in kaart worden gebracht. Het model richt zich op technisch-economische factoren die voor de besluitvorming van belang zijn naast sociale en andere economische factoren zoals natuurlijke investeringsmomenten.

Meld je snel aan!

Webinar rekenen aan de warmtetransitie