Taalontwikkeling op de werkvloer: hoe stimuleer je het gesprek tussen werknemer en werkgever over taalontwikkeling?

| Social Policy

90.000 Rotterdammers hebben moeite met de Nederlandse taal. Een aanzienlijk percentage hiervan werkt (57%). De werkvloer kan een goede plek zijn om het gesprek over taalontwikkeling te voeren. Dit gesprek komt vaak niet vanzelf tot stand. Wat helpt om werknemer en werkgever samen met taal op de werkvloer aan de slag te laten gaan? 

Hier hebben Ecorys, Proof Adviseurs en R&J B.V. in opdracht van de gemeente Rotterdam onderzoek naar gedaan. Aan de hand van een enquete (ingevuld door 133 Rotterdamse werkgevers), casestudies bij werkgevers én brainstorm- en toetsingsgesprekken met werkgevers en werknemers hebben wij o.a. de volgende aanbevelingen geformuleerd:

  • Zorg voor een gerichte toerusting voor direct leidinggevenden. Het gesprek tussen werkgever en werknemer is de basis. De rol van de direct leidinggevende is heel belangrijk in het bespreekbaar maken van taalontwikkeling. Maar direct leidinggevenden vinden het soms lastig om het onderwerp bespreekbaar te maken op een manier die goed aansluit bij de beweegredenen en achtergrond van werknemers. Daarom is een gericht toerusting belangrijk. 
  • Zorg voor een compleet inzicht in het Rotterdamse taalaanbod. Inzicht in het complete Rotterdamse cursusaanbod ‘Taal op de werkvloer’, en goede ondersteuning bij het maken van keuzes uit dit aanbod helpt werkgevers bij het opzetten van een taalaanpak. 
  • Borg de taalaanpak in HRM-beleid en ontwikkelbeleid. Door taal onderdeel te maken van het bredere ontwikkelings- en personeelsbeleid in een organisatie is continue aandacht voor het onderwerp gewaarborgd en is taal een logisch onderwerp in ontwikkelgesprekken. 

Bekijk de publiekssamenvatting (pdf).
Bekijk het volledige onderzoeksrapport (pdf).