Smart Shipping: heeft onze economie er iets aan?

| Transport and Infrastructure

Er wordt veel gesproken over de effecten van Smart Shipping voor de scheepvaart(sector). De verwachte effecten zijn divers: van nieuwe markten voor scheepsbouwers tot nieuwe mogelijkheden voor transporteurs door veranderende vervoersconcepten. De veiligheid op de vaarweg kan verder verbeterd worden en er valt duurzaamheidswinst te behalen. Maar niet alleen het bedrijfsleven kan baat hebben bij de introductie van smart shipping: er zullen ook effecten zijn op de uitvoering van taken door de overheid.

Voor het in kaart brengen van investeringen en kosten en baten die samenhangen met Smart Shipping is het van belang om de juiste strategie te kiezen. Daarom is het projectteam Smart Shipping van het ministerie van IenW een onderzoek gestart naar de impact van Smart Shipping op de scheepsbouwsector, transportsector en de overheid. Het doel van dit onderzoek is om antwoord te geven op de vraag welke baten Smart Shipping kan opleveren voor de ‘BV Nederland’ en welke investeringen daar mogelijk voor nodig zijn.

Samen met Panteia voeren wij dit onderzoek uit, waarbij wij ons focussen op de impact op de scheepsbouwsector. Het onderzoek is van start gegaan in augustus 2020. We verwachten de resultaten voor het einde van het jaar.