‘Openingsbod Warmtetransitie’ helpt besluitvorming over warmtetransitie te versnellen

| Natural Resources

Welke nieuwe manier van verwarmen is het beste voor welke buurt? Voor Stedin ontwikkelden wij, samen met twee andere onderzoeksbureaus, het ‘Openingsbod Warmtetransitie’. Dit model geeft per gemeente in Stedin-gebied aan welke buurt op korte termijn het meest kansrijk is om over te stappen op duurzame verwarming. 

De komende jaren gaat de gebouwde omgeving over op duurzame alternatieven voor aardgas. Deze warmtetransitie levert onder andere voor gemeenten moeilijke vraagstukken op. Zij moeten eind 2021 een Transitievisie Warmte gereed hebben. Het ‘Openingsbod Warmtetransitie kan gemeenten helpen bij de keuze voor een toekomstbestendige warmtevoorziening per buurt’.

Drie modellen, drie energietoekomsten
Bij de totstandkoming van het Openingsbod zijn drie onderzoeksbureaus betrokken. Zij rekenden elk met een ander energietransitiemodel aan drie energietoekomsten. Een energietoekomst kent zijn eigen perspectief op onder andere de beschikbaarheid van duurzame warmte en duurzaam gas. Zo gaat de eerste energietoekomst uit van ruime beschikbaarheid van duurzame warmte en duurzaam gas. De tweede gaat uit van beperkte beschikbaarheid duurzaam gas en overvloedige beschikbaarheid van duurzame warmte. De derde gaat uit van beperkte beschikbaarheid van duurzaam gas en duurzame warmte. In alle drie de toekomsten is duurzame elektriciteit voldoende beschikbaar.

Vesta MAIS
Ecorys voerde de doorrekening uit met Vesta MAIS. Dit model van het Planbureau van de Leefomgeving laat op basis van een kosten-batenanalyse het technisch-economische potentieel zien van de belangrijkste warmtevoorzieningsoplossingen voor de gebouwde omgeving.

Geschiktheid van buurten
Behalve drie modellen en drie energietoekomsten is er ook gekeken naar de geschiktheid van buurten om op korte termijn over te gaan naar een alternatieve warmtevoorziening. Ongeveer 10% van de buurten is ‘zeker’ in het Openingsbod Warmtetransitie. Alle andere buurten zijn op dit moment nog ‘indicatief’ of ‘onzeker’. Door het Openingsbod periodiek te herhalen verwacht Stedin de komende jaren voor steeds meer buurten zekerheid te kunnen bieden.

Kijk voor meer informatie op https://www.stedin.net/zakelijk/branches/overheden/het-openingsbod.