Onderzoek naar knelpunten in het bewegingsonderwijs bij basisscholen

| Social Policy

Uit eerder onderzoek blijkt dat ongeveer 1 op de 3 scholen nog niet voldoet aan de norm bewegingsonderwijs. Deze norm stelt dat onderwijsinstellingen minimaal 2 lesuren bevoegd bewegingsonderwijs moeten geven aan hun leerlingen. Om te ontdekken waarom scholen nog niet voldoen aan deze norm, doet Ecorys in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderzoek naar eventuele onderliggende knelpunten die ertoe leiden dat deze norm nog niet wordt gehaald. 

De volgende onderzoeksvragen staan centraal:
1.    Welke knelpunten en slaagfactoren zijn er voor het realiseren van minimaal twee lesuren bevoegd gegeven bewegingsonderwijs?
2.    In wat voor gemeenten en scholen doen deze knelpunten en slaagfactoren zich voor?
3.    Wat kan ondernomen worden om de verschillende lokale en regionale knelpunten weg te nemen en/of slaagfactoren verder te verbreiden om de afspraken over bewegingsonderwijs te realiseren? 

Om deze onderzoeksvragen te beantwoorden wordt gebruik gemaakt van: 1) literatuurstudie; 2) interviews met experts/stakeholders; 3) enquête onder alle Nederlandse gemeenten; 4) casestudies bij gemeenten en scholen. Centraal in dit onderzoek staan de mogelijke oplossingen, zodat betrokkenen bij gemeenten en op scholen verder kunnen werken aan het implementeren van de norm voor bewegingsonderwijs.