Onderzoek naar havensamenwerking ter ondersteuning van ontwerp Havennota 2020-2030

| Transport and Infrastructure

Ecorys heeft samen met de Erasmus Universiteit een studie uitgevoerd naar het belang van samenwerking tussen havens bij de systeemsprong naar een duurzame en digitale haveneconomie. Dit onderzoek maakt deel uit van een reeks aan onderzoeken over thema’s die terugkomen in de ontwerp Havennota 2020-2030. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft deze nota eind maart 2020 naar de Tweede Kamer gezonden.

Havensamenwerking is een terugkerend thema binnen havenbeleidsontwikkeling. De uitdagingen die afkomen op havens waren ook in een pre-Covid19 economie al steeds vaker havenoverstijgend. Energietransitie, digitalisering maar ook veranderende geopolitieke verhoudingen in het Europese havensysteem zijn trends waarbij samen optrekken door havens, maar ook door havens en overheid mogelijk tot betere resultaten kan leiden. In deze studie heeft Ecorys gekeken op welke terreinen uitdagingen gezamenlijk kunnen worden opgepakt en ook op welke schaalgrootte samenwerking tussen (en met) havens uitkomst kan bieden. 

Ook de branchevereniging voor zeehavens (BOZ) onderschrijft de noodzaak voor meer samenwerking tussen havens. Een concreet samenwerkingsresultaat tussen overheid en havenbedrijfsleven is alvast een aangekondigde dialoog tussen overheid, wetenschap en havens over hoe de toekomst van de zeehavens zich verder kan ontwikkelen en welke instrumenten daarvoor ingezet kunnen worden.

Bekijk ons rapport over havensamenwerking en de ontwerp Havennota. Voor vragen over het onderzoek kunt u contact opnemen met Onno de Jong of Marten van den Bossche