Ondersteuning nodig bij uw aanvraag voor tweede ronde Nationaal Groeifonds? Ecorys en BMC helpen u!

| Regions and Cities

De tweede ronde van het Nationaal Groeifonds gaat binnenkort van start. Wilt u voor uw plan een aanvraag indienen, en heeft u hierbij ondersteuning nodig? Ecorys en BMC weten wat er nodig is om een succesvolle aanvraag te ontwikkelen. Onze experts kennen de criteria van het fonds en hebben in de eerste ronde een aantal aanvragen met goed gevolg begeleid. 

Wat bieden wij?
Met onze kennis en ervaring weten wij wat er nodig is om een kansrijk voorstel in te dienen. Wij helpen decentrale overheden, regio’s & triple helix organisaties onder meer met:

  • het inhoudelijk aanscherpen en prioriteren van projecten (of onderdelen) op basis van een maatschappelijke kosten-batenanalyse. Hierbij passen we de criteria van het Nationaal Groeifonds toe; 
  • de organisatie van de samenwerking, waaronder governance, programmamanagement en uitvoeringsstructuur;
  • gesprekken tussen rijk en regio;
  • alternatieve financiering.

Onze ervaring: gedegen voorbereiding werpt vruchten af
Enkele voorbeelden van aanvragen die wij hebben ondersteund.

Verlenging Noord/Zuidlijn  
In 2020 en 2021 begeleidde Ecorys zeven samenwerkende partijen, waaronder de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer, om twee metroprojecten te realiseren: de verlenging van de Noord/Zuidlijn via Schiphol naar Hoofddorp, en het sluiten van de ringlijn van de Isolatorweg naar Amsterdam Centraal. Ecorys droeg bij aan een financieel regionaal ‘bid’ en bekostiging vanuit gebiedsontwikkeling. Dit voorstel is door het ministerie van IenW ingediend in de eerste ronde van het Nationale Groeifonds. De adviescommissie Nationaal Groeifonds heeft € 1,5 mld. gereserveerd voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn. 

Doorrekening en aanscherping onderwijsvoorstel gemeente Rotterdam 
De gemeente Rotterdam zette samen met partners in op een aanvraag in de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds. Specifiek op het onderdeel kennisontwikkeling, heeft de gemeente Rotterdam drie projectvoorstellen op het gebied van Onderwijs en Arbeidsmarkt voorbereid. Het gaat om het Rotterdams Scholingsfonds, Digitalisering po/vo en MBO Innovatie. De proposities dragen gezamenlijk bij aan meer kansengelijkheid voor de inwoners van Rotterdam.  Voor een succesvolle aanvraag is een doorrekening van de maatschappelijke baten en het bruto binnenlands product (bbp) nodig. Ecorys & BMC hebben een doorrekening van de welvaart per projectvoorstel gemaakt  en het voorstel nader aangescherpt. Dit heeft geresulteerd in een positieve beoordeling van de drie proposities. 

Over het Nationaal groeifonds
Het kabinet trekt de komende 5 jaar € 20 miljard uit voor investeringen die bijdragen aan economische groei. Het geld uit het Nationaal Groeifonds gaat naar kennisontwikkeling, infrastructuur en onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Welke plannen komen in aanmerking?
Wilt u in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds, dan dient uw plan baanbrekend te zijn. Denk aan projecten die direct of indirect zorgen voor economische groei, extra productiviteit en welvaart op langere termijn. En projecten die aansluiten op kennisontwikkeling, R&D en innovatie op maatschappelijk relevante thema’s zoals de energietransitie, verbetering van het onderwijs en menselijk kapitaal en gezondheid. 

BMC & Ecorys: een unieke combinatie
BMC heeft veel ervaring met (strategische) advisering en professionele ondersteuning van decentrale overheden, bestuurlijke regio’s en triple-helix-samenwerkingsverbanden. Zo waren onze adviseurs betrokken bij het succesvol indienen en implementeren van zes Regio Deals, waar soortgelijke criteria gelden als bij het Nationaal Groeifonds. De experts van Ecorys hebben ruime ervaring met advisering over en beoordeling van economische plannen gericht op structuurversterking met behulp van de MKBA-methodiek. Ook kennen zij de wereld van de planbureaus die de voorstellen in het kader van het Nationaal Groeifonds beoordelen. Gezamenlijk vormen BMC en Ecorys een unieke combinatie om uw aanvraag voor het Nationaal Groeifonds tot een succes te maken.

Meer informatie & contact
Wilt u meer informatie of vrijblijvend een afspraak maken? Neem dan contact op met Koos de Groot van BMC ([email protected] of 06 - 30 28 48 08) of Walter Hulsker ([email protected] of 06 – 53721680) van Ecorys.
 

Logo Ecorys en BMC