Noord-Nederland ontvangt 95 miljoen uit Volkshuisvestingsfonds

| Regions and Cities

De overheid maakt vandaag bekend welke gemeenten en regio’s een eenmalige financiële bijdrage krijgen uit het Volkshuisvestingfonds om woningen in kwetsbare gebieden te herstructureren. Hiermee investeert het kabinet fors in het aanpakken van woningen en de woonomgeving in deze gebieden. Ecorys heeft samen met Witteveen+Bos meerdere gemeenten in Noord-Nederland ondersteund en geadviseerd in het aanvraagproces voor een rijksbijdrage. Deze regio ontvangt nu 95 miljoen aan bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds.

Het Volkshuisvestingsfonds bestaat uit 450 miljoen euro dat beschikbaar is gesteld voor verbetering van de leefbaarheid en de woonkwaliteit. In de afgelopen periode konden gemeenten een aanvraag indienen voor een bijdrage uit dit fonds. Samen hebben wij gewerkt aan goede en haalbare plannen. We zijn er trots op dat dit heeft geresulteerd in een mooi bedrag voor Noord-Nederland om de woningen in kwetsbare gebieden aan te pakken. 

De belangstelling voor een bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds is groot. Zo is de regeling twee keer overtekend. Gezien de enorme belangstelling lijkt een vervolg noodzakelijk.

Heeft u ook ondersteuning nodig bij uw (volgende) aanvraag? Dan staan wij voor u klaar! Neem contact op met Bas Gerretsen, Hidde Wedman, Jessica Slaats, Michel Hek of Pim de Roos voor meer informatie.